กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

เท่าไหนก็อด

Bun

...ทั้งหมูเห็ดเป็นไก่วางตรงหน้า
อีกกุ้งหอยปูปลาวางอยู่ทั่ว
มีทุกสิ่งทุกอย่างวางข้างตัว
เป็นพ่อครัวเฉยเฉยเลยอดกิน...				
 646    1    0