กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

ความรักหรือความใคร่ ?

กวี ซีม่า

ความรักหรือความใคร่
อยู่ที่ใจใครหยั่งเห็น
จำแนกแยกประเด็น
เป็นธรรมะหรืออธรรม

ความรักจรรโลงโลก
ดับทุกข์โศกร้อนระส่ำ
ไม่โกรธไม่ก่อกรรม
ย่อมนำสุขทุกเวลา

ความใคร่ทำลายล้าง
ทุกทุกอย่างที่ขวางหน้า
ร้อนรนทนทรมา
อุราไหม้ด้วยไฟกาม

ความรักหรือความใคร่
แฝงความนัยซ่อนนิยาม
รักคือความงดงาม
แต่ความใคร่คือเส็งเคร็ง				
 0    0    0    
>