กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

คนรักเก่า

ปลายฟ้าที่ห่างไกล

......... ยังจำได้มีผู้ชายคนหนึ่งที่แสนดี
        ณ ตอนนี้เป็นไงยังรู้ไม่รู้
          เพราะเค้าอยู่กับคนนั้น คนรักใหม่
             ฉันจึงขอให้เธอและเค้า รักกันให้ดี
                เหมือนตอนที่ ฉันและเธอยังรักกัน				
 841    1    0    
>