กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

ในท่ามกลาง

หอมดอกลำดวน


ท่ามกลางหมู่ผีเสื้อบินเหนือทุ่ง
คือประกายเกล็ดรุ้งเมื่อรุ่งสาง
ย้อมผืนหล้าสวยเด่นทุกเส้นทาง
กับน้ำคำน้ำค้าง...สร้างสายใย

ดอกไม้แย้มกลีบย้อมกลิ่นหอมเหลือ
ล่อผีเสื้อทายทักอยู่ขวักไขว่
กระซิบบอกถ้อยคำสำคัญนัย
ว่าห้วงใจจำหลักด้วยรักแล้ว

เจ้าเกิดมาเพื่อกำหนดความสดชื่น
พร้อมโลกตื่นตาส่องแสงผ่องแผ้ว
ใช่มายามาผ่านเห็นหวานแวว
แต่ก็ใช่เกล็ดแก้วอันแพรวพราว

เพียงต้องการยิ้มรับให้กับโลก
ล้างคราบโศกซมซานการเหน็บหนาว
ชีวิตข้าดับได้ไม่ขาดคราว
แต่แสงวาวยังอยู่เกินรู้จาง

ธรรมชาติทั้งชีวีทุกชีวิต
พร้อมอุทิศพลีให้โลกใสสว่าง
กระทั่งชีพกระจิริดทั่วทิศทาง
ยังหมายสร้าง..วีรกรรม อั				
 3152    6    0    
>