กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

เธอเข้ามาเพื่อจากไป

ยังแคร์และแพรวา

เธอเดินเข้ามาเพื่อจากไป
แล้วรู้ไหม คนที่ต้องปวดใจ ก็คือฉัน
เพราะหัวใจถูกเหนี่ยวไว้ด้วยความผูกพัน
ที่เธอเขียนขึ้น แต่กลับลบมันอย่างไม่แคร์
ในขณะที่ฉันยังรักเธออยู่
แต่สายตาที่เธอเหลียวดู ฉันยังเป็นแค่
เศษดินไร้ค่าที่เกิดมาเพื่อถูกรังแก
เพียงความฝันปรวนแปร...ที่สุดท้ายก็เหลือไว้แค่ น้ำตา
				
 717    0    0    
>