กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

ฝากรัก..ผิดคน(ด้วยกลบทโคลงผวน‘นางสิงห์ย่องยามเผลอ’)

โอเลี้ยงวางรักเหมือนวักร้าง...คลอเคียง
เพียงร่ายกลับผายเรียง...ขื่นช้ำ
เสียงอวลหว่างสวนเอียง...คือโศก
นำกลบดังนบกล้ำ...แต่งไห้กรายหวน

ทวนรอยจมถ้อยร่วน...จากใจ
ในแกร่งพลันแหนงไกล...ชื่นล้วง
ขายอาบแต่คราบไอ...ปวงปร่า
กลวงห่อในกอห้วง...พรั่งล้วนโศกสุม

กุมใจบทใกล้จุ่ม...นัยน์รอน
ตอนวุ่นเหมือนตุนวอน...เจ็บเร้า
สอนลุกไพล่ซุกหลอน...นอนแอบ
ยาวโศกมัวโยกเศร้า...จึ่งสร้อยเกินถอน

คอนอวลดุจข่วนอ้อน...รักผัน
วันร่ายเกิดวายรัน...จิตย้อย
พลันแปรแต่แผลปัน...มาสู่ จินต์นา
พลอยริดตัดพิศร้อย...จากปลื้มทรวงสาน

ฐานรางยากถ่างร้าน..ใสสวย
ขวยรบเกินขบรวย...อุ่นกว้าง
กรวยอุดเพราะกุดอวย...จึงผ่าว
ค				
 963    3    0    
>