กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

บอกรัก . . . แบบนักการเมือง

ม้าก้านกล้วย

 ตัวพี่นี้หวังปองน้องมานาน 
ไม่กล้าหาญเพียงพอจะขอรัก
เฝ้ารวบรวมความกล้ามาหน่วงหนัก
จะบอกรักวันนี้ดีไหมนะ. . .
สรรคำร้อยพันมาปั้นแต่ง
ก็สิ้นแรงลิ้นลมประสมสระ
หยิบหนังสือพิมพ์ข่าวเอามาคละ
แล้วกางกะรวมคำกระทำการ
จะฉุดคร่า เข้าป่า แล้วบอกรัก
พอทายทักแล้วล่าถอยปล่อยกลับบ้าน
จะรวบรวมมิตรมาประชาพิจารณ์
ตั้งกรรมาธิการชำนาญกิจ
แม้ไม่ได้รับ รายงาน การก้าวหน้า
ต้องเร่งมาวิสามัญจำนรรจ์จิต
จัดระเบียบสังคมใหม่ ให้ใกล้ชิด
แล้วก็คิดการใหญ่ ให้เธอยอม
ดูดัชนีดาวโจนส์ และหั่งเส็ง
มิหวั่นเกรงสั่งคอมมานโดล้อม
จับหัวใจเธอให้ได้โดยละม่อม
แม้นเธอยอมรับรักจักยินดี
ไม่ขอแทรกแซงกิจการภายในใจ
จะอย่าง				
 760    4    0    
>