กลอน - กลอนกวนๆ

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

จริงมั้ย..เพื่อน!

..หนอนเขียว..


     ห่างกันนาน หลายเดือน เลยเพื่อนจ๋า
ไม่เห็นหน้า หลายเดือน เลยเพื่อนเอ๋ย
ไม่ได้อยู่ ร่วมกัน หลายวันเลย
วันที่เคย ผูกพัน มันหายไป

     เบิกอรุณ อุ่นรัก รับสุขสันต์
เข้าสู่วัน เปิดเทอมนี้ ที่สดใส
มาร่วมสร้าง สานสัมพันธ์ อันยาวไกล
สื่อสายใย มิตรภาพ ซาบซึ้งนาน..

     มาอยู่กัน กลมเกลียว เป็นเซี้ยวรัก
คิดถึงนัก เพื่อนจ๋า พาสุขศานต์
วันเปิดเทอม เจอมิตร จิตชื่นบาน
แต่ขี้คร้าน เรื่องศึกษา พาทุกข์ใจ

     เปิดเทอมนี้ ต้องเรียนหนัก ไม่พักผ่อน
ต้องง่วงนอน เพราะการบ้าน งานไม่ไหว
ต้องตื่นเช้า ต้องเข้าเรียน เพียรกันไป
เพื่ออนาคต ที่แสนไกล ให้ยินดี

     วันแรกเริ่ม เปิดเทอมนี้ คงมี				
 759    2    0    
>