กลอน - กลอนกำลังใจ

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

...."รำพึง"

\"เพชรสังคีต\"

...ครั้นย่ำสนธยาราตรีกาล
จุดกำยานคลุ้งคละม่านส่าหรี
ลมพาพลิ้วปลิวไกวไปในที
เผยแสงสีสุดวิไลในอัมพร

ดวงบุหลันเรืองรองละอองเหม
แสนปลื้มเปรมสุขสันต์บรรจถรณ์
สังคีตกล่อมย้อมไปให้ทรวงคลอน
เมื่อครั้งก่อนเคยสนิทชิดอุรา

ยังชี้ชวนให้ชมแสงบุหลัน
สำราญครันกระสันใจยังใฝ่หา
โอ้นวลน้องผ่องผุดดุจดารา
ป่านฉะนี้เจ้านิทราแล้วหรือไร ฯ				
 551    3    0    
>