กลอน - กลอนกำลังใจ

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

โลกในดวงตาข้าพเจ้า

ลักษมณ์

...

   โลกที่สวยสดไซร้..............งดงาม
ในจิตใจไถ่ถาม...................อยากรู้
ดวงตามืดมองยาม...............แลอยู่
ข้าพเจ้าเพียงผู้....................ใฝ่เฝ้ามองตาม
                 ______________

ขออนุญาตหยิบเอาชื่อหนังสือกวีนิพนธ์ที่เพิ่งได้รับรางวัลซีไรท์ประจำปี ๒๕๕๐ เรื่อง "โลกในดวงตาข้าพเจ้า" ของ "มนตรี ศรียงค์" (กวีหมี่เป็ด) มาเขียนเป็นโคลงครับ				
 1861    7    0    
>