กลอน - กลอนอวยพร
682
1
0

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

ตัวตน

ดาวศรัทธา

กูกิน กูอยาก กูอยู่กูดู กูหิว กูเห็นกูหา กูเพียรบำเพ็ญกูเป็น ไม่เป็น กูรู้ลูกกู เมียกู กูรักทรัพย์กู รู้จักกอบกู้ศักดิ์ศรีกูเทิดเชิดชูตัวกู ของกู ผู้เดียวทิฏฐิมานะระอุกรุ่นคุทุรจิตติดเกี่ยวรูปธรรม นามธรรม กล้ำเกลียวยึดเหนี่ยวเหนียวหนืดยืดกรรมตัวตนยังอยู่อย่างอยากตีนปากถีบกัดหยัดย่ำสับสนวนวัฏฏ์ซัดซ้ำจองจำอยู่ในใจตนสัมมาทิฏฐิสติตอบทำชอบชอบธรรมนำกุศลสภาวธรรมปรากฏยินยลปัญญาพาผลตามจริงปัจจัยรูปนามเกิดดับยึดย้ายสลายสลับสรรพสิ่งธรรมะปรมัตถ์อ้างอิงสุดยิ่งหยั่งไร้ตัวตน .....				
 1825    16    7    
>