15 กรกฎาคม 2551 08:41 น.

อักษรา

คีตากะ

เพียรร้อยบทรจนาภาษาศิลป์
ความขาดวิ่นเนื้อหาจารึกเขียน
ยากครบถ้วนขวนขวายหมายพากเพียร
คงวนเวียนที่เก่าเล่าความนัย

หน้ากระดาษอาจกว้างวางทาบฟ้า
อักษราแสนล้านแจ้งขานไข
ฤาหมดสิ้นจินต์จลพ้นแดนใจ
หยุดกวัดไกวเครื่องเขียนวนเวียนความ

ปราศเบื้องต้นจนปลายร่ายลิขิต
เพียงจริตปัจเจกชนปนคำถาม
เกิดแล้วดับลับหายหลายนิยาม
แท้เพียงความว่างเปล่าเฝ้าพรรณนา

เฉกภาพเงาเฝ้ามองจ้องกระจก
สะท้อนตกสีแสงแคลงกังขา
เกิดลวดลายหลายหลากมากมายา
พร่าพรายตาปรุงจิตครุ่นคิดไป

ถ้อยสูงล้ำ-ต่ำค่าหาแตกต่าง
ควรรู้วางภาษาน่าหลงใหล
มุ่งหาแก่นแกนกลางหว่างหทัย
พิเคราะห์ให้จงหนัก อักษราbg_l.gif				
Lovers  0 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 0 คน
Lovers  4 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงคีตากะ