20 ธันวาคม 2554 15:20 น.

ถ่านไฟ...ในมือ...

คีตากะ

ยึดเอาไว้ไม่ปล่อยพลอยรานร้าว
ปรุงเรื่องราวตามจิตคิดโหยหา
เพาะเชื้อโลภโกรธหลงคงชินชา
หารู้ว่าทุกข์หนักเกินจักทาน

มั่นหมายไว้ไม่แจ้งเสียดแทงจิต
ห้วงชีวิตจมปลักสุดหักหาญ
วนว่ายเวียนซ้ำซากลำบากนาน
ตราบสังขารเสื่อมทรุดพักหยุดกาย

ถือเอาไว้ไม่วางสร้างก่อทุกข์
จุดไฟลุกเผาทรวงล่วงสลาย
ดื้อดึงดันทุรังฝังใจกาย
ถึงชีพวายฤาตระหนักหักด่านกรรม

มั่นหมายใจไล่ฝันอันบรรเจิด
ตายแล้วเกิดกี่หนทนถลำ
มือถือถ่านไฟร้อนเก็บซ่อนงำ
เลิกกุมกำปล่อยไป...ใจเบิกบาน...

				
Lovers  0 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 0 คน
Lovers  4 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงคีตากะ