13 ตุลาคม 2560 12:24 น.

ร่มโพธิ์

คีตากะ

สายลมพริ้วโพธิ์ไหวใบลิ่วล่อง
ท่วงทำนองธรรมชาติโบกวาดไหว
เสียงซู่ซ่าสาดซัดกิ่งกวัดไกว
ต้นโพธิ์ใหญ่ไหวโยนส่ายโอนเอน
หลายปีผ่านโพธิ์ใหญ่ให้เงาร่ม
ต้านทานลมเอาไว้ใครแลเห็น
พายุพัดฟ้าฝนทนลำเค็ญ
บ้านร่มเย็นอยู่รอดชนปลอดภัย
ภาพชินตาชาชินสิ้นสำนึก
อันโพธิ์พฤกษ์มีธรรมแฝงแถลงไข
แทนเยี่ยงอย่างความดีพลีกายใจ
มอบรักให้แก่โลกดับโศกา
แผ่กิ่งก้านกว้างไกลปกไปทั่ว
ลืมตนตัวบรรลุอุเบกขา
ยังประโยชน์แก่คนล้นคณา
นำปรัชญาส่องทางสว่างไกล
หากถึงวันโพธิ์พรากเงาจากลับ
อย่ามอดดับปณิธานโปรดขานไข
ปลูกต้นโพธิ์กลางห้วงแห่งดวงใจ
ธำรงไว้ให้ยืนยงคงนิรันดร์...
2 ตุลาคม 2560 07:51 น.

แม่ปิงมิ่งเมือง

คีตากะ


จากเชียงดาวดอยดงลงสูุ่ใต้
ตัดทิวถนนธงชัยยิ่งไพศาล
เลาะแนวผาผีปันน้้ำล้ำตระการ
ก่อเกิดธารแม่ปิงมิ่งล้านนา
ผ่านอารยธรรมลุ่มน้ำเหนือ
ร่องรอยเหลือซากอิฐแทนปริศนา
รอยจาริกนักบุญแห่งล้านนา
แลศรัทธาที่เลือนรางระหว่างชน
มองริมสองฟากฝั่งแม่หลั่งไหล
ถึงที่ใดก็ชุ่มชื่นดาษดื่นหน
พาพระพรจากฟ้าบันดาลดล
มอบแก่ชนพืชสัตว์วัฒนา
การเดินทางยาวไกลในโลกแหล่ง
ซ่อนเร้นแฝงสัจธรรมนำศึกษา
มาตรสายธารไหลไปไม่หวนมา
ดั่งเวลาล่วงไปไม่หวนคืน
ชนทั้งหลายจากไปไม่หวนกลับ
ซากถมทับพสุธาหาขัดขืน
น้ำตาเทียมห้วงสมุทรสุดกล้ำกลืน
มิอาจฝืนกฎเกณฑ์ฟ้ามหาชน
แต่แม่คือผู้ให้ไม่เคยแบ่ง
สร้างกำแพงชนชั้นอันสับสน
จะเลิศเลวยากดีหรือมีจน
ให้ทุกชนเท่าเทียมเปี่ยมเมตตา
แม่จึงยังยืนยงแลคงอยู่
เหตุอุ้มชูสรรพสัตว์ด้วยหัตถา
ไหลหล่อเลี้ยงเยี่ยงเป็นเช่นมารดา
บุตรผ่านมาคารวะประนมกร...
Lovers  0 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 0 คน
Lovers  4 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงคีตากะ