30 มกราคม 2561 18:36 น.

ชาม 3 ชนิด

คีตากะ

30047-20160919191104-23526057293991421.j
ชามหนึ่งเต็มด้วยอาหารคาวหวานพร้อม
ยากยิ่งยอมน้อมรับกับสิ่งใหม่
ถึงทุ่มเทมากมายมอบลงไป
ย่อมล้นไหลเสียหายอย่าหมายทำ
ชามหนึ่งสกปรกโสโครกนัก
มาดหมายจักใส่อาหารพานอิ่มหนำ
อาหารดีอาจมีพิษชีวิตระกำ
การกระทำย่อมสูญเปล่าราวโง่งม
ชามหนึ่งรั่วมีรูอยู่แอบแฝง
ใส่ข้าวแกงหาได้ไม่เหมาะสม
ค่อยค่อยซึมหายไปให้ระทม
หมายจะถมอย่างไรไม่อาจเต็ม...
1164402w5yenlucli.gif
1190724dz6033vw72.gif
www.suprememastertv.com
26 มกราคม 2561 15:45 น.

เมฆหมอก

คีตากะ

2274351jzd07bk88l.gif
ห้วงนภาฤาหวั่นไหวในเสียงฟ้า
แผ่นดินฤากังขามหาไศล
มหาสมุทรฤาระอาชลาลัย
อากาศฤาสงสัยในสายลม
เธอมิอาจเห็นดาวที่พราวฟ้า
หากเมฆมาล้อมรอบลอยครอบห่ม
เธอมิอาจเห็นยอดผาอันน่าชม
หากหมอกพรมคลี่กางหว่างสายตา
เธอมิอาจรู้จักใครได้เที่ยงแท้
หากเพียงแม้ตนยังคิดกังขา
เธอมิอาจพ้นผ่านม่านมายา
หากหลงว่ากายใจเป็นของเธอ...
 
2046807qoer9uc27q.gif
แนะนำ : www.suprememastertv.com
Lovers  0 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 0 คน
Lovers  4 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงคีตากะ