1 พฤษภาคม 2561 23:11 น.

Smart Farmer

คีตากะ

m1.jpg
เกษตรกรยุคใหม่ก้าวไกลล้ำ
ตัวไม่ดำมือสะอาดฉลาดหลาย
แสงอาทิตย์ผลิตไฟใช้สบาย
ไม่เคยจ่ายค่าไฟไร้ใบบิล
รดน้ำผักออนไลน์ใช้มือถือ
เพียงนิ้วมือสั่งการชำนาญศิลป์
อยู่ที่ใดในแคว้นทั่วแดนดิน
หากไม่สิ้นอินเตอร์เนตสำเร็จงาน
 ทำปุ๋ยยาใช้เองเก่งครันครบ
ล้วนเจนจบเพราะกูเกิ้ลช่วยบอกขาน
ลดต้นทุนปลอดภัยได้ยืนนาน
ผลิตอาหารให้โลกบินโบกไกล
ทั้งซื้อ-ขายง่ายคล่องท่องผ่านเวป
ค้าขั้นเทพตลาดโลกวิโยคไหว
จะแปรรูปเพาะพันธุ์เลือกสรรไป
ตามกลไกการตลาดสมาร์ทฟาร์ม
ศาสตร์พระราชาสืบสานลูกหลานเกษตร
รู้จักเหตุแห่งผลพ้นขวากหนาม
พอประมาณมัฌชิมาพยายาม
หมั่นสร้างความรอบรู้ภูมิคุ้มกัน...
Lovers  0 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 0 คน
Lovers  4 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงคีตากะ