25 สิงหาคม 2561 00:31 น.

นี่หรือชีวิต...

คีตากะ

             9d540cf14be10918343b7078fb0df781.jpg
				
23 สิงหาคม 2561 21:57 น.

ในโลกเหงา

คีตากะ

                   a723e2027d5d1af6581f73f091207413.jpg
				
3 สิงหาคม 2561 17:34 น.

อนันตปริมลฑล...

คีตากะ

KaguyaHime6.jpg
กระจิบกระจอกหยอกล้อทิวกอหญ้า
ฤาหยั่งพญา-อินทรีที่เวหน
มุสิกชาติไวว่องท่องเวียนวน
ฤารอดพ้นวิฬารชำนาญไว
กระต่ายป่าปราดเปรียววิ่งเลี้ยวลับ
ฤาเปรียบกับอัสดรตอนเคลื่อนไหว
ต๊ักแตนหมายยับยั้งยังล้อไกว
ฤาแจ้งใจคชสารชาญกำลัง
หิ่งห้อยตัวน้อยอับด้อยแสง
ฤาอาจแข่งสุริยนเปี่ยมมนต์ขลัง
เสียงจิ้งจอกเห่าหอนสะท้อนดัง
ฤาเทียมดั่งราชสีห์ที่คำราม
ปริมลฑลใดว่าไพศาล
ฤาเปรียบนฤพานผ่านภพสาม
ความรักใดใต้หล้ามหานิยาม
ฤาเปรียบความ-รักเมตตา...พุทธาจารย์...
www.suprememastertv.com
%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%
Lovers  0 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 0 คน
Lovers  4 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงคีตากะ