27 พฤษภาคม 2562 21:26 น.

ท่อนซุงในดวงตา

คีตากะ

newsLarge1626_b.jpg
เทือกเขาถนนธงชัย - ตะนาวศรี
ขุนคีรีเสียดฟ้าท้าสวรรค์
ป่าปกคลุมทอดยาวพราวลาวัณย์
ทอดกางกั้นทิศประจิมดั่งปราการ
เกิดแควน้อยแควใหญ่หลั่งไหลล่อง
ก่อแม่กลองบรรจบพบสองละหาน
ณ ปากแพรกแยกสิ้นถิ่นเมืองกาญจน์
ท่องท้องธารรินไหลในเรือนแพ
สายน้ำใสได้ทัศน์มวลมัจฉา
ว่ายไปมาท่องธารต้านกระแส
ดั่งดวงจิตจำรัสทัศนาแล
ย่อมพบแต่ความจริงสิ่งโสภา
มาตรมืดบอดมัวหมองยามมองผ่าน
เพียงพบพานความทรามตามโถมถา
ฝุ่นในเนตรของเขาเฝ้าพรรณา
ซุงในตาของตน...ไม่สนใจ...
Lovers  0 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 0 คน
Lovers  4 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงคีตากะ