19 พฤศจิกายน 2563 16:57 น.

ศาสตรามหาเทพ

คีตากะ

ศรพรหมาสตร์ศาสตราแห่งราเมศวร์
ธ เทวษเคยพาดสายหมายล้างผลาญ
ทำลายโลกดับดินสิ้นจักรวาล
ด้วยนงพาลสีดามาร้างเลือน
ตรีศูลพระศิวาศาสตราวุธ
เคยลอยหลุดจากกรจรคล้อยเคลื่อน
บั่นเศียรบุตรศรีคเณศเกศลับเลือน
เพียงย้ำเตือนอหังการ์เหตุอาดูร
จักรนารายณ์อานุภาพปราบตรีภพ
ยิ่งสยบทุกศาสตราราพณาสูร
อวตารปราบทุกข์เข็ญเช่นไวกูณฑ์
โลกจำรูญด้วยฤทธีพระสี่กร
แม้นศาสตรามหาเทพเลิศฤทธิ์เดช
เหนือขอบเขตจินตนาอนุสรณ์
ยังอาจพ่ายแรงกรรมนำพาจร
ผู้หมายถอนเพิกกรรมทำฉันใด
เมื่อกงล้อแห่งกรรมทำงานหมุน
ปรับสมดุลบุญ-บาปดั่งสาปไส
แม้สวรรค์ยังเมินเดินห่างไกล
โลกหลับใหลใต้กาลสนธยา...
Lovers  0 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 0 คน
Lovers  4 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงคีตากะ
>