20 กุมภาพันธ์ 2563 15:46 น.

มาฆบูชา

คีตากะ

34b8987fcbad96acd6c0cb90d6506a8c.jpg
                      ขอเชิญทุกท่านร่วมกันสวดอธิษฐานให้โลกเป็นวีแกน (เจ/มังสวิรัติ/เว้นการทานเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์) พร้อมกันทั่วโลก เริ่มวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 20.00 น. (เวลาประเทศไทย) เพื่อหยุดยั้งภัยพิบัติต่างๆ ช่วยรักษาโลกให้แก่ชนรุ่นต่อไป แผ่เมตตาให้แก่สัตว์ทั้งหลายที่ต้องทนทุกข์ทรมานต่างๆ จากน้ำมือมนุษย์ และหยุดผลกรรมที่เลวร้ายต่างๆ ที่จะเกิดแก่โลก ตามความเชื่อศรัทธาและศาสนาที่ท่านนับถือโดยการสวดอธิษฐานจิต นั่งสมาธิ ภาวนา ได้ในทุกสถานที่ตามสะดวกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง
 โดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
www.suprememastertv.com
(เมื่อสวรรค์ ธรรมชาติ และโลกพิโรธ)
หมายเหตุ : 1) นัตถิ กัมมัง สมะ พะลัง /แรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มี
                2) เย ธัมมา เหตุปัปภวา/ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ
Lovers  0 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 0 คน
Lovers  4 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงคีตากะ