21 พฤศจิกายน 2564 12:32 น.

ลอยกระทง

คีตากะ

181ef1daa28d47489aef80f394751bfc.jpg
วางแว่นกล้วยแทนฐานการประดิษฐ์
ประสาทประสิทธิ์กระทงจำนงหวัง
พับใบตองประจงจีบกลีบระวัง
ประหนึ่งดังรังสรรค์การฝีมือ
กลีบผกาหน้านาคราชพฤกษ์
ราวคิดนึกด้วยประณีตจิตยึดถือ
ร้อยกลีบบัวสัตบรรณอันบันลือ
พับกลีบชื่อสารภีบุรีบาน
ร้อยคอม้ารายรอบเป็นขอบขึง
กลีบพลับพลึงผกาซ้อนซ่อนความหวาน
เล็บมือนางหางหงส์บงกชบาน
เล็บครุฑปานขย้ำนาคฝากริ้วรอย
ผกามาศรัตนามาลีกลีบ
กนกจีบกลีบตานีที่ใช้สอย
ใบเตยหอมพับกุหลาบทับทาบรอย
ประดิษฐ์ประดอยค่อยสำเร็จเสร็จกิจจา
ตกแต่งด้วยดอกไม้ใส่เทียนธูป
เบื้องสถูปเจดีย์ถึงดาวดึงษา
ยกกระทงอธิษฐานกรานบูชา
พระจุฬามณีศรีภควันต์
ถึงเพ็ญเดือนสิบสองน้ำนองท่า
ขึ้นสิบห้าค่ำเยือนเลือนวสันต์
ริมคงคาขมาไหว้ให้อภิวันต์
ลอยทุกข์เศร้าโศกศัลย์วันลอยกระทง...
Lovers  0 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 0 คน
Lovers  4 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงคีตากะ