23 สิงหาคม 2565 23:31 น.

ผู้ทรงฤทธิ์...(ผู้ปิดทองหลังพระ)

คีตากะ

ท่านอาจขว้างโลกทั้งใบให้ลอยล่อง
จรดขอบของจักรวาลสะท้านไหว
ฤาอาจดับดวงตะวันอันอุทัย
ง่ายดั่งดับแสงไขที่ปลายเทียน
ท่านอาจแบกกรรมมนุษย์สุดหนาหนัก
ผู้ที่จักกลับใจไม่หันเหียน
ลงนรกแทนชนคนดาษเดียร
ง่ายดุจเปลี่ยนอาภรณ์อันแพรพรรณ
ท่านอาจยื้อเวลาโลกาวินาศ
ด้วยอำนาจฤทธาพาเสกสรร
ปกป้องคนนับล้านทุกวารวัน
เหตุชนนั้นบาปหนักเกินจักทาน
ท่านอาจจุดไฟปัญญาสว่างไสว
สำเร็จในอรหันต์มหาศาล
เป็นผู้ไม่เวียนกลับสุดนับประมาณ
พ้นสงสารสิ้นทุกข์รุกทรวงใน
หากแต่ชนส่วนใหญ่ในโลกหล้า
ถูกอวิชชาครอบงำทำเหลวไหล
หลงวัตถุถูกตัณหานำพาไป
ราวดั่งคนบอดใบ้ในความจริง
เมื่อสวรรค์หมายมล้างสร้างทางใหม่
ปราบชนใจบาปหนาปานผีสิง
ตามกลไกธรรมชาติอาจอ้างอิง
ท่านประวิงหวังชนจะกลับใจ
ท่านจะแบกโลกต่อไปถึงไหนหนอ
ชนคงก่อกรรมชั่วมัวหลงใหล
แผ่นดินหนักขึ้นเรื่อยเหนื่อยหทัย
ฤทธิ์แห่งท่านจะต้านไหวหรือไม่เอย?
วีแก้น (Vegan) = เรือโนอาห์ (Noah)
Lovers  0 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 0 คน
Lovers  4 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงคีตากะ