28 เมษายน 2566 16:27 น.

พลังบุญ

คีตากะ

คนละบาทสมทบครบทั่วหล้า
แปดพันล้านเงินตรามหาศาล
คนละบาปสะสมบ่มมานาน
โลกถึงกาลแตกดับสุดรับรอง
คนละบุญเว้นชีวาบรรดาสัตว์
สู่ทางลัดทางรอดปลอดภัยผอง
แสนล้านสัตว์รอดตายคลายทุกข์ครอง
บุญสนองผลนั้นในทันตา
นรกหรือสวรรค์ท่านสรรค์สร้าง
มืดสว่างทางเลือกง่ายนักหนา
หากรอสายกายก้มเบื้องยมพญา
วันพิพากษากำหนดหมดสิ้นทาง...
24 เมษายน 2566 16:21 น.

นาทีหนึ่ง

คีตากะ

พายุพัดธุลีนาทีหนึ่ง
ม้วนตลบถึงยอดทิวที่หวิวไหว
ฟุ้งขจรก่อนจางหายมลายไป
ดุจแจ้งนัยว่าชีวิตล้วนปลิดปลง
ก้มหน้าเกลือกดินกรังหลังสู้ฟ้า
มุ่งเพียงหาอาหารกาลใหลหลง
ดั่งคำสาปตราบชีวาพาปลดปลง
ราวฝุ่นผงเม็ดทรายขจายขจร
ชาติภพหนึ่งสั้นนักจักทอดล้ม
กระดูกถมธรณินปานสิงขร
ล้วนจากพรากกระท่อมทับเคยหลับนอน
โบยบินจรแห่งใดไป่รู้ความ...
Lovers  0 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 0 คน
Lovers  4 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงคีตากะ