12 กุมภาพันธ์ 2567 14:37 น.

พระแม่ธรณี

คีตากะ

738814930031924.jpg
ขอประณตจรดลงตรงพื้นหล้า
น้อมบูชาพระธรณินวศินศรี
ครั้งผจญพญามารวสวัตตี
ทรงดัชนีชี้ผืนภูวดล
อัญเชิญแม่เป็นพยานทานอุทก
อ้างขึ้นยกโต้มารการกุศล
สี่อสงไขยแสนกัปสดับยล
เกิดสายชลท้นท่วมจักรวาล
จากเกศาแม่ธรณีชลธีหลั่ง
มารพ่ายพังทัพล่มจมละหาน
ด้วยฤทธีแม่หนุนบุญญาธิการ
โพธิญาณจึงสำเร็จบริบูรณ์
โลกธาตุมิคสัญญีสู่กลียุค
แม่ทนทุกข์ธรรมหายมลายสูญ
กรรมมนุษย์หนักหนาสุดอาดูร
เพิ่มพอกพูนยากรับอัประมาณ
ส่งเสียงร้องบอกบุตรแม่ทรุดนั่ง
กำชับสั่งก่อนสายหมายสื่อสาร
จงละเว้นกรรมชั่วเกลือกกลั้วพาล
ก่อนอวสานมาถึงพึงสังวร....
Be Vegan Make Peace
www.suprememasTV.com
10 กุมภาพันธ์ 2567 15:43 น.

คำสอน ผอ.

คีตากะ

หลังนิเทศชั้นเรียนแวะเวียนถึง
ผอ.หนึ่งแจ้งครูให้รู้ผล
พร้อมแนะแนวศึกษาคราเยี่ยมยล
ให้ทุกคนคุณครูผู้สอนฟัง
ครูควรวางตัวตนสนใจเด็ก
คอยตรวจเช็คเด็กก่อนย้อนภูมิหลัง
จะสื่อสารอย่างไรให้เด็กฟัง
จำต้องนั่งกลางใจในผู้เรียน
เด็กร้อยแม่พันพ่อหลากกอเผ่า
มิรู้เขารู้เราเฝ้าอ่านเขียน
ผลสัมฤทธิ์ย่อมต่ำการร่ำเรียน
ความพากเพียรสูญเปล่าจงเข้าใจ
เปรียบพระสัพพัญญูผู้รู้แจ้ง
ย่อมสำแดงธรรมตามอัชฌาสัย
ปวงส่ำสัตว์ได้สดับล้วนจับใจ
เหตุทรงใช้นิรมานกายหลายล้านทำ
พึงพิเคราะห์ดูเถิดย่อมเกิดผล
ครูทุกคนช่วยชุบอุปถัมภ์
ผู้เรียนคือศูนย์กลางครูสร้างทำ
อย่าเพลินพร่ำสอนเปล่าไม่เข้าใจ...
ปล.ท่านอาจสำเร็จอรหันต์ ปัจเจกพระพุทธเจ้า หากปราศจากนิรมานกายร้อยล้านพันล้าน
แห่งทศพลญาณของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็เปล่าประโยชน์ที่จะสอนธรรม... 
(นำมาจากคำสอนท่านอนุตราจารย์ชิงไห่)
www.suprememasterTV.com
10 กุมภาพันธ์ 2567 16:00 น.

ดอกมะลิวันแม่

คีตากะ

Xn9S48.jpg4f3dbb134f5047f3163a7a1c7f225975.jpeg
				
Lovers  0 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 0 คน
Lovers  4 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงคีตากะ