24 มิถุนายน 2567 08:44 น.

จิตคือนิพพาน

คีตากะ

นิพพานัง ปรมัง สุขัง
สุขใดดั่งนิพพานมิอาจหา
มาดหมายสุขทุกชีวิตอนิจจา
จรดเหนือฟ้าบาดาลไม่พานเจอ
กระเสือกกระสนดิ้นรนค้นไตรโลก
พบเพียงโศกเท่านั้นมั่นเสมอ
ถึงอินทร์พรหมยมพญายากสบเจอ
เพียงพร่ำเพ้อละเมอหลงในดงมาร....
Lovers  0 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 0 คน
Lovers  4 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงคีตากะ