14 ธันวาคม 2561 21:13 น.

The Way to Find the Treasure Within

คีตากะ


CR.www.suprememastertv.com
14 ธันวาคม 2561 21:14 น.

It's Not Too Late to Get Enlightenment

คีตากะ


CR.www.suprememastertv.com
14 ธันวาคม 2561 21:15 น.

Open the Door of Wisdom

คีตากะ


CR.www.suprememastertv.com
14 ธันวาคม 2561 21:16 น.

Everyone Can Become A Buddha at Home

คีตากะ


CR.www.suprememastertv.com
14 ธันวาคม 2561 21:17 น.

The Heavenly Melodious Teaching

คีตากะ

CR.www.suprememastertv.com
Lovers  0 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 0 คน
Lovers  4 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงคีตากะ