กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

นาฏกรรม…แห่ง…ดวงดอกใบ

ปางสีฝุ่นนาฏกรรม…แห่ง…ดวงดอกใบ 


สู่แสงสาย….พรายพราง…ระหว่างฝัน
จากจวงจันทร์…หันหาง…ระหว่างหาว
คือคืนค่ำ…ย่ำย่าง…ระหว่างดาว
นวลแนบหนาว…ก้าวกลาง…ระหว่างไพร

เมื่อหม่นหมอก…ออกอ้าง…ระหว่างถิ่น
ดงดิบดิน…กลิ่นกลาง…ระหว่างไม้
ดึงดอกดวง…บ่วงบาง…ระหว่างใบ
หยอกยวงใย…ไขว่ขวาง…ระหว่างยล

ยามเยื้องย้าย…คล้ายค้าง…ระหว่างฟ้า
ร้องเริงร่า…ท่าทาง…ระหว่างฝน
เกาะกุมเกี่ยว…เรียวร่าง…ระหว่างตน
เพียงพัดพ้น…วนวาง…ระหว่าง..วัน..

.......................................................


(  ดวงดอกไม้ใต้ผืนฟ้าหลังคาโลก..จะศัลย์โศกหรือซานซมกับลมไหน )				
 1002    2    0    
>