กลอน

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

ช...ลืมรหัส

ส.สุวรรณ

ฉันลืมรหัสผ่านเข้า        ล๊อคอิน
นามเก่าเดิมติดดิน        ช ...ช้าง
ขานนามใหม่ถวิล         วางชื่อ
อักษร ส... ซ...สร้าง       ใส่พร้องนามจริง

คิดผันนามนี่นั้น         ประวิง
ลองแต่งตามโคลงอิง      ชื่อบ้าง
ศัพท์ ส... ใส่ ส...สิง       ทรงชื่อ 
สุวรรณ คือนามอ้าง       ว่าพร้อง ส.สุวรรณ
				
 310    0    0    
>