กลอน - กลอนกวนๆ

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

ลิง กับม้า

ม้าก้านกล้วย

เมืองวิมานยอดพฤกษาวนาสูง
เมืองของฝูงกบิลถิ่นอาศัย
เมืองระรื่นครื้นเครงบรรเลงไล่
เมืองวิไลเหล่าวานรผ่อนพำนัก
แต่ลิงน้อยแรกรุ่นเฝ้าครุ่นคิด
เพราะดวงจิตฝักใฝ่ใคร่ตวงตัก
อยากเที่ยวท่องดั้นด้นค้นหารัก
โลกที่กว้างเกินกันกักกับกิ่งกาง
ผองลิงห้ามไม่ได้รั้งไม่อยู่
เพราะอยากรู้สุขโศกในโลกกว้าง
ลงจากคบคาไพรกิ่งไพรพราง
ลงเดินทางเร่จรบนดอนดิน
รอบข้างแปลกตาไปไม่เคยเห็น
ธารใสเย็นแทรกประสานผ่านแก่งหิน
มีดอกไม้ดารดาษกลาดเกลื่อนถิ่น
มีหลากกลิ่นล้วนหอมหวานละลานรมย์
เลยลืมบ้านเกิดเก่าที่เจ้าเกิด
เพราะเจ้าเพลินเพลินไพรวิไลร่ม
ลืมความรักลิงพวกเดียวที่เกลียวกลม
ลืมเพราะหลงทัศนาพาพึงใจ
พเนจรมาไกลถ				
 630    1    0    
>