กลอน - กลอนกวนๆ

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

ความเสมอภาคที่คิด

nidhi

สตรีสากลหนทางนี้ยังโดดเดี่ยว
ตัวคนเดียวยกระดับปรับไม่ไหว
หาแนวร่วมข่วยคิดมิตรคู่ใจ
อีกเมื่อไหร่กันหนอจึงพร้อมพรัก
จากคนเดียวเสี้ยวนิดติดต่อสู้
รอวันดูชูความคิดสิทธิเสมอ
คงมีวันสักวันที่ได้เจอ
ความเสมอภาคที่คิดจิตมุ่งหวัง				
 2382    0    0    
>