เรื่องสั้น นิยาย - ตามใจคนเขียน

” ความรักกับการรอคอย”

กระต่ายใต้เงาจันทร์

”

ระหว่างเธอผู้มีชาติตระกูลที่มั่งคั่งกับเขาผู้เป็นเพียงลูกชาวนาธรรมดา
เขาตระหนักถึงความสูงส่งของเธอ 
เฉกเช่นเดียวกับที่ตระหนักถึงความต่ำต้อยตน 
แต่เขายังรวบรวมความกล้า เดินเสี่ยงตายเข้าไปบอกเธอว่า 
“รัก” 
และจะอยู่บนโลกต่อไปโดยไม่มีเธอไม่ได้ 
เธอผู้นั้นอกให้เขารอคอยเพื่อพิสูจน์ความรัก
”เขารอคอยคอยเธออย่างไม่มีวันสิ้นสุด
10กว่าปีขอเพียงเธอพร้อม เธอจะเป็นของเขาตลอดไป” 

ผ่านกี่วัน  หมุนไปกี่เดือน  เวลาผ่านเคลื่อนโยกย้าย เขาเฝ้ารอคอยตรงที่เดิม  ยามพระอาทิตย์ขึ้น     จนแสงสีแดงที่เจิดจ้าลับหาย   กลายเป็นเป็นแสงสีเหลืองนวลขึ้นส่องส่วาง   จุดเขาและเธอต้องจากกัน   ชานช				
 1413    3    0    
>