เรื่องสั้น นิยาย - ตามใจคนเขียน

something

1. คุณจะได้มากกว่าที่คุณให้ เมื่อคุณให้มากกว่าที่คุณได้รับ
2. ความเจ็บปวดทำให้คุณคิด การคิดทำให้เกิดปัญญา ปัญญาทำให้พอทนกับชีวิตได้
3. ความสามารถอาจผลักดันให้คุณขึ้นไปถึงจุดสูงสุด แต่คุณลักษณะของตัวคุณเองเท่านั้นที่จะทำให้คุณอยู่ตรงนั้นได้
4. ประสิทธิภาพคือการทำอย่างถูกต้อง ประสิทธิผลคือการทำในถูกต้องเหมาะสม
5. ความกรุณาเป็นภาษาที่คนหูหนวกได้ยิน คนตาบอดมองเห็น
6. การเปลี่ยนแปลงเป็นกฎของชีวิต คนที่มองแต่เรื่องอดีตและปัจจุบัน จะละเลยการมองอนาคตอย่างแน่นอน
7. มืออาชีพคือคนที่ทำงานได้สำเร็จแม้จะไม่มีอารมณ์อยากทำ แต่มือสมัครเล่นคือคนที่ทำงานไม่สำเร็จแม้จะมีอารมณ์อยากทำก็ตามที
8. คุณสามารถบอก				
 480    0    0    
>