เรื่องสั้น นิยาย - ตามใจคนเขียน

ยานไวกิ้งได้พบว่าดาวอังคารมีอุณหภูมิแตกต่างกันมากมีบรรยากาศที่เบาบางประกอบด้วยคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจนเล็กน้อยดาวอังคารมีดวงจันทร์2ดวงคือ โฟบอสและไดมอส				
 5    0    0    
>