เรื่องสั้น นิยาย - ตามใจคนเขียน

** ทัศยุราชันย์ ( เคลื่อนขบวนทัพ.) **

แก้วประเสริฐ


                   บทที่ ๑๓
                เคลื่อนขบวนทัพ

   ครั้นวันเพ็ญ ๑๕ ค่ำจะมาถึงอึกสองสามวัน การเฉลิมฉลอง
องค์จอมมหาเทพแห่งขุนเขาไกรลาสสรวงสวรรค์ 
 ที่จะเริ่มเฉลิมฉลองงานอย่างมโหฬารยิ่งนั้น 
  ท่านท้าวนิลกาฬ  ก็เรียกประชุมเหล่าขุนนางทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนเพื่อ
ตระเตรียมกำลังความเรียบร้อยพร้อมสำหรับศึกในครั้งนี้ 
 ซึ่งโหราจารย์ท่านอสูรสะหะเนตรโหรประจำพระองค์ ก็ทูลทวายรายงานว่า
   “อันก่อนวันเพ็ญดิถี ๑๕ ค่ำ ในสองสามเพลานี้ก็จะเป็นวันมหาฤกษ์มงคลยิ่ง
เหมาะแก่การทำพิธีมงคลทั้งปวง ด้วยเป็นฤกษ์ยามที่ปลอดโปร่งยิ่งนัก
เหมาะสำหรับการประกอบพ				
 980    11    0    
>