14 พฤษภาคม 2563 00:51 น.

วันฟื้นคืนชีพ

คีตากะ

ครั้นโลกถอยถ่อยธรรมจำเคว้งหมุน
ปรับสมดุลอีกคราโกลาหล
ชำระล้างแหล่งหล้าธราดล
ปูถนนสู่มรรคามหาธรรม
กี่ชีวิตสังเวยเผยบทเศร้า
สิ่งใดเล่าต้านทานพานถลำ
เมื่อชีวิตดั่งข้อสร้อยเรียงร้อยกรรม
วนเวียนซ้ำมิจีรังดังบทละคร
ตัดสายร้อยเสียได้ให้ขาดสิ้น
พ้นมลทินห้วงกรรมจำเพิกถอน
ปิดฉากการแสดงแห่งละคร
โบยบินจรสู่เสรีที่สราญ
สุสานฤาจุดจบการพบพราก
ธรณินฤาที่ฝากซากสังขาร
มรณกรรมฤาชนะตลอดกาล
วัฏสงสารฤาสยบทุกชีวิน
ปากกาที่เคยลิขิตชีวิตเขียน
ขอจงเปลี่ยนอนาคตจารจดผิน
หักโซ่ตรวนที่ล่ามไว้ให้พังภินท์
มลายสิ้นด้วยมือเดิมที่เริ่มมา
เมื่อมรณะประหนึ่งฝันอันชั่วครู่
ใครคือผู้จากไปไยโหยหา
ลุกจากหลุมที่กลบฝังอีกครั้งครา
บอกโลกว่าเจ้าไม่ตายสหายเอย...
23 เมษายน 2563 15:01 น.

นิวรณ์

คีตากะ

กว้างไกล เวิ้งว้าง ไม่สิ้นสุด
จะยั้งหยุดเมื่อใดใครหยั่งถึง
เกิด แก่ เจ็บ ตาย ฤาฉุดดึง
ล่วงผ่านกึ่งพุทธกาล โรยรา
จิตพิสุทธิ์ นิพพานพิสุทธิ์
จิตชำรุด นิพพานกลายทุกขา
สกลโลกร้อนรนทรมา
ด้วยกรรมาราวีบั่นทอน
โกมุทบุษบันเบ่งบาน
เหนือพ้นกาลนานมาอนุสรณ์
ประกาศสัจธรรมอำนวยพร
ชนที่นอนหลับใหลฤาได้ยิน...
10 เมษายน 2563 08:20 น.

โคขวิด

คีตากะ

ดั่งโคขวิดพิษแพร่พ่ายแพ้ยับ
เศรษฐกิจพับพังเพซวนเซหงาย
เริ่มหกสามลามโลกโศกมิคลาย
ส่อสัญญานอันตรายมากมายมา
พ้นภัยนี้มีภัยอื่นอย่าขืนขัด
ธรรมชาติซัดวัดใจมนุสสา
จะเพลินหลับหรือตื่นคืนปัญญา
เว้นมังสาก่อนสายมลายชน
เอชไอวี/โรคเอดส์เหตุบ่งชี้
ชิมแปนซีแพร่เชื้อเอื้อก่อผล
โรควัวบ้าแพร่จากวัวสู่ตัวคน
ซาร์สปลอมปนเนื้อชะมดรสชื่นชู
ไข้หวัดนกปนเจือเนื้อไก่ห่าน
สุกรผ่านเชื้อชัดไข้หวัดหมู
อีโบลาจากค้างคาวพราวพรั่งพรู
เกินกว่ารู้ฉับพลันตายทันที
โรคเมอร์สแพร่ผ่านอูฐเนื้อดูดดื่ม
ด้วยหลงลืมเมตตามหาวิถี
จากค้างคาวสู่ตัวนิ่มลิ้มรสดี
เกิดโควิดทั่วปฐพีวิถีกรรม
หากมิดับที่เหตุเศษเถ้าถ่าน
คุกรุ่นปานเชื้อไฟไหม้ถลำ
หยุดการฆ่าทารุณหมุนกงกรรม
คงดิ่งดำสู่เหวลึกสำนึกนาน...
ปล. เว้นเนื้อสัตว์ ตัดโรคาพยาธิ โรคที่สัตว์เป็น มนุษย์ก็เป็น
โรคที่พืชเป็นมนุษย์ไม่เป็น ทางเลือกอยู่ในจาน!
ตัดไฟ แต่ต้นลม...
23 กุมภาพันธ์ 2563 15:55 น.

สวัสดีความรัก

คีตากะ

พระอาทิตย์ทอประกาย ณ ปลายฟ้า
ดวงจันทราปรากฏงดงามแสง
ดาวน้อยใหญ่เยือนย่ำยังสำแดง
มิโรยแรงแกร่งกล้าทายท้ากาล
มอดแล้วหรือเปลวแสงแห่งความรัก
โลกไสผลักยาพิษปลิดสังหาร
ความเกลียดชังฝังลึกตกผลึกนาน
ย้อมวิญญาณเลือนเลอะเปื้อนเปรอะไป
ดับสิ้นหรือความรักเคยหนักแน่น
ถูกทดแทนด้วยปีศาจอนาถไฉน
บ่ายหน้าสู่เหวนรกตกบึงไฟ
จะมอดไหม้ผลาญเผาเป็นเถ้าธุลี
ก่อนปลุกปลอบหนุ่มสาวให้ก้าวมั่น
ร้อยผูกพันคู่รักแทนสักขี
เคยสร้างสรรค์จรรโลงโลกโสภี
มาบัดนี้เลือนหายมลายลง
ลุกขึ้นเถิดรักเอ๋ยอย่าเฉยนิ่ง
คือความจริงสิ่งเดียวในโลกหลง
ลุกขึ้นสู้อีกครั้งและตั้งธง
โปรดธำรงโลกไว้ให้ยืนนาน...
20 กุมภาพันธ์ 2563 15:46 น.

มาฆบูชา

คีตากะ

34b8987fcbad96acd6c0cb90d6506a8c.jpg
                      ขอเชิญทุกท่านร่วมกันสวดอธิษฐานให้โลกเป็นวีแกน (เจ/มังสวิรัติ/เว้นการทานเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์) พร้อมกันทั่วโลก เริ่มวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 20.00 น. (เวลาประเทศไทย) เพื่อหยุดยั้งภัยพิบัติต่างๆ ช่วยรักษาโลกให้แก่ชนรุ่นต่อไป แผ่เมตตาให้แก่สัตว์ทั้งหลายที่ต้องทนทุกข์ทรมานต่างๆ จากน้ำมือมนุษย์ และหยุดผลกรรมที่เลวร้ายต่างๆ ที่จะเกิดแก่โลก ตามความเชื่อศรัทธาและศาสนาที่ท่านนับถือโดยการสวดอธิษฐานจิต นั่งสมาธิ ภาวนา ได้ในทุกสถานที่ตามสะดวกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง
 โดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
www.suprememastertv.com
(เมื่อสวรรค์ ธรรมชาติ และโลกพิโรธ)
หมายเหตุ : 1) นัตถิ กัมมัง สมะ พะลัง /แรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มี
                2) เย ธัมมา เหตุปัปภวา/ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ
Lovers  0 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 0 คน
Lovers  4 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงคีตากะ
>