30 กรกฎาคม 2558 11:33 น.

รักเธอเท่าฟ้า

คีตากะ

1299114zr3emp25d2.gif
บางเพลา..สงบนิ่งยิ่งภูผา
เหมือนวาจาจำนรรจ์พลันสลาย
ดั่งโอษฐ์ลืมภาษาเลือนละลาย
ความว่างกลายโถมทับนับทวี
บางดวงตา...ว่างเปล่าราวอากาศ
ดั่งกระดาษหน้าว่างร้างเส้นสี
รูปทั้งหลายเร้นซ่อนจรลี
สุดวจีเอื้อยเอ๋ยเผยความนัย
บางรู้สึก...ดับหายมลายสิ้น
ดั่งชีวินล่วงลับดับแสงไข
ปราศความคิดชีวิตแลจิตใจ
ตกอยู่ในภวังค์ดั่งลืมกัน
บางห่างเหิน...ห่างไกลไม่รู้สา
วิสัชนาปราศรัยใช่เหหัน
ส่งสาส์นมาจากใจให้แก่กัน
ล้วนตื้นตันน้ำใจซึ้งไมตรี
รับรู้ทุกถ้อยคำทุกความหมาย
ห่างเพียงกายใจใกล้ไร้วิถี
ทุกบริบทจารึกรู้สึกดี
คงเปรมปรีดิ์ทุกครั้งดั่งใกล้กัน
ด้วยมีธรรมนำรักสมัครสมาน
ย่อมสราญทุกเมื่อเอื้อสวรรค์
หวังเธอจะแจ้งใจในสักวัน
พ้นโศกศัลย์ทวยเทวษวิเศษทรวง...
30 กรกฎาคม 2558 11:35 น.

ความงามของความทุกข์

คีตากะ

94152762321755.jpg
เธองาม...เพราะความทุกข์ที่รุกเร้า
ดั่งยอดเขาหิมะสุมปกคลุมขาว
แม้เยือกเย็นยังสะอางสุดพร่างพราว
รอเธอก้าวข้ามผ่านสราญรมย์
เธองดงามยามท้อย่นย่อนัก
ดั่งดอกรักซบกิ่งยิ่งสวยสม
ยามอาทิตย์แผดแสงทั้งแรงลม
พาเธอก้มหวนระลึกได้ตรึกตรอง
เธอคงงามยามพ่ายมลายฝัน
ดั่งราหูอมจันทร์ฟ้าพลันหมอง
แม้ความมืดน่าประหวั่นคราหันมอง
แต่แสงทองจะปรากฏเพียงอดทน
เธอยิ่งงามยามเหงาและเศร้าสร้อย
ดั่งกล้าน้อยถูกพายุดูสับสน
ทดสอบการตั้งรับกับตัวตน
เพียงรอผลยิ่งใหญ่ได้ปรีดา
เธอแสนงามยามชีวิตต้องผิดหวัง
ดุจดักแด้ในรวงรังยังเดียงสา
รอเติบใหญ่เหมาะสมบ่มเวลา
กางปีกกล้าโผผินโบยบินไกล...
30 กรกฎาคม 2558 11:38 น.

ปฏิญญาชีวิต

คีตากะ

1280459y76qmej3io.gif
วอนสายลมห่มฟ้าจารจารึก
แปลรู้สึกเรียงร้อยถ้อยภาษา
ใส่สำนียงเสียงศิลป์จินตนา
พรมพริ้วมากับลมดั่งสมปอง
กระซิบแผ่วแว่วฟังดั่งหนึ่งใกล้
ปลุกหัวใจให้ตื่นคืนจากหมอง
เพียงให้เธอจดจำด่ำทำนอง
เพลงที่ร้องจากใจไหวสะเทือน
วอนสายธารกว้างไกลเคยไหลหลั่ง
ตั้งแต่ครั้งบรรพกาลผ่านถิ่นเถื่อน
จดบันทึกเรื่องราวคราวเยี่ยมเยือน
ช่วยย้ำเตือนเธอให้แจ้งใจความ
เผยปฏิญญาหน้าที่แห่งชีวิต
เพียงอุทิศปลุกชนมากล้นหลาม
ให้ตระหนักตัวตนบนนิยาม
แห่งความงามความรักแลเมตตา
วอนดาวเดือนเคลื่อนสกาวพราวเวหาสน์
แลพิลาสจับจิตพิศกังขา
เปล่งสีแสงนวลใยนัยนา
ปลุกวิญญาณ์เธอหลับใหลให้ฟื้นตื่น
เห็นชีวิตเพียงฝันล้วนผันเปลี่ยน
หลงวนเวียนนานเนาเฝ้าทนฝืน
ชีวิตแล้วชีวิตเล่าเฝ้ากล้ำกลืน
เร่งหวนคืนสู่สวรรค์นิรันดร..
3074212fixcpukku9.gif
30 กรกฎาคม 2558 11:43 น.

ถิ่นเดิมเริ่มใจ

คีตากะ

images?q=tbn:ANd9GcQgKgZ2S86hYqbOcii5fXz
ทุ่งรวงทองท้องนายามหน้าแล้ง
ผืนดินแห้งคลองเหือดเดือดองศา
ควันไฟลอยล่องเบาจากเผานา
บดบังตาทั่วทิศจิตเลือนราง
บทเพลงใด? กล่อมเธอทำเพ้อคลั่ง
ลืมความหลังครั้งเก่าเฝ้าหม่นหมาง
ฤามนต์เพลงมายาทำฝ้าฟาง
ทิ้งนาร้างหญ้ารกขึ้นปกคลุม
ถ้อยคำล้ำเลิศใด? ผูกใจจิต
ฤาชีวิตทดท้อพบมรสุม
เชือกใดเล่า? ผูกมัดใจไว้รัดกุม
ฤาใครรุมล้อมไว้...ไม่ปล่อยมา
ใครจะช่วยถากถางเส้นทางเก่า?
ลบความเหงาทุ่งธารพานโหยหา
ถิ่นดั้งเดิมแดนด้าวภาวนา
ขอพุทธาดลจิตคิดกลับใจ
อย่าลืมตนลืมตายขายชีวิต
เพลานิดน้อยนักจักเหลวไหล
ลืมรากเหง้าแดนเกิดกำเนิดใน
ดินแดนใจเดิมแท้...เฝ้าแต่คอย...
30 กรกฎาคม 2558 11:47 น.

คำปลอบใจ

คีตากะ

images?q=tbn:ANd9GcQw1CnO7hEuO9gwTvoXAeG
วันนี้ฟ้าอาจหมองครองความเศร้า
เมื่อสิ่งเร้ารบกวนชวนหวั่นไหว
ทำน้ำตาเธอหลั่งดั่งร้าวใจ
จนรินไหลทายท้าฝนร่วงหล่นมา
ความปวดร้าวยังตลบอบอวลทั่ว
รอบข้างมัวหม่นไปให้กังขา
มีบางสิ่งกระทบใจไหวอัตตา
ดั่งพฤกษาสั่นไหวในแรงลม
จะปลุกปลอบเยี่ยงไรยามใจพ่าย?
คำมากมายเท่าใดใช้เหมาะสม?
เมื่อเธอยอมพ่ายแพ้แก่อารมณ์
ที่ครอบห่มด้วยสมยอมน้อมรับมา
แพ้-ชนะ อยู่หรือไปไยวิตก?
เก็บแล้วรกจิตใจไห้โหยหา
เถอะที่รักปล่อยไปไยโศกา
จะเสียเวลาทำไมในสิ่งลวง?
เพียงบทเรียนบทหนึ่งซึ่งต้องผ่าน
คงไม่นานผ่านพ้นจนลับล่วง
มีชีวิตควรสุขสันต์หรรษาทรวง
ไยถามทวงหาทุกข์รุกใจตน?..
Lovers  0 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 0 คน
Lovers  4 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงคีตากะ