12 กุมภาพันธ์ 2560 00:07 น.

I Will Forever Love You

คีตากะ

862017803375773677Qep7FVKc.jpg
Music & Poetry
By  Supreme  Master  Ching  Hai
I  will  forever  love  you
Through  all  the  worlds ,
Through  all  the  lovers ,
Through  all  the  beauties ,
That  you  so  adore .
I  will  forever  love  you
Through  all  the  worlds ,
Through  all  the  mothers ,
Through  all  the  beauties ,
That  you  so  adore .
You  will  forever  search  for
The  love  in  yonder ,
The  love  in  yourself ,
The  love  in  my  lore  ,
That  you  so  adore .
The  True  Love  you 'll  find
Only  by  my  side ,
When  your  journey  ends  ,
I 'll  send  you  my  sign ,
I 'll  send  you  my  love ,
I 'll  send  you  my  light ,
I 'll  send  you  true  love ,
I 'll  send  you  true  life .
ฉันจะรักเธอตลอดไป
ผ่านทุกพื้นพิภพ
ผ่านคนรักทั้งหลาย
ผ่านความงามทั้งมวล
ที่เธอแสนชื่นชม...
ฉันจะรักเธอตลอดไป
ผ่านทุกพื้นพิภพ
ผ่านมารดาทุกคน
ผ่านความงามทั้งมวล
ที่เธอแสนชื่นชม...
เธอจะแสวงหาตลอดไป
ความรักในทุกแห่งหน
ความรักในตัวเธอ
ความรักในพระผู้เป็นเจ้า
ที่เธอแสนชื่นชม...
ความรักที่แท้จริง เธอจะพบได้
เมื่ออยู่เคียงข้างฉันเท่านั้น
ตราบเมื่อการเดินทางของเธอสิ้นสุดลง
ฉันจะส่งสัญญาณให้แด่เธอ
ฉันจะส่งความรักให้แด่เธอ
ฉันจะส่งแสงสว่างให้แด่เธอ...
ฉันจะมอบรักแท้ให้แด่เธอ
ฉันจะมอบชีวิตที่แท้จริงให้แด่เธอ...
11 กุมภาพันธ์ 2560 23:27 น.

คนปีวอก

คีตากะ

69557.jpg
สิ้นเดือนเจ็ดฝนจางเจ้าห่างหาย
ใจละลายกลางฝนหล่นเวหา
เจ้าปีวอกหลอกพี่หนีลับตา
ทิ้งทุ่งนาเข้ากรุงลืมคุ้งแคว
ด้วยอำนาจเงินตราพารักล่ม
หลงนิยมรถใหม่ไม่แยแส
ลืมรถเก่าเคยขับไปลับแล
มาพ่ายแพ้ความจนดั้นด้นไกล
ตีค่าเงินเกินกว่าคำว่ารัก
ลืมรสผักริมรั้วมัวหลงใหล
รสอาหารจานด่วนชวนชื่นใจ
อบอุ่นในห้องแอร์เลยแปรปรวน
ทิ้งคนคอยบนแคร่ใต้แคใหญ่
ฝักใฝ่ใจเดินห้างห่างนาสวน
รมควันพิษจนงงคงเซซวน
ทำเนื้อนวลลืมลมห่มทุ่งธาร
ขออวยพรเจ้าไปได้ดีเถิด
อย่าต้องเกิดเหตุร้ายกลายร้าวฉาน
จงอยู่ดีมีสุขทุกวันวาร
อย่าซมซานเหมือนพี่ที่เก้อคอย...
Lovers  0 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 0 คน
Lovers  4 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงคีตากะ