23 มิถุนายน 2560 20:13 น.

หลงใหลในใบเขียว

ประภัสสุทธ

● เรื่อยเรื่อยมาเรียงเรียง เหวี่ยงเหวี่ยงโฉบเอียงมา เกาะกิ่งพิงพักขา หายล้าถลาไป ● กอผักพุ่งพวยช่อ ละออ กออวบใหญ่ กระโดดกระดอนใจ หลงใหลในใบเขียว

23 / 06 / 60

23 มิถุนายน 2560 19:38 น.

มาเด้อผักปลอดสาร...

ประภัสสุทธ

● ใบเขียวเรียวยอดทอดดอก

ฉ่ำหมอกอิ่มน้ำนวลใส

แมลงแปลงร่างค้างใบ

อิ่มใจใบผักพักนาน

● ยายมีเก็บกำผักกาด

เดินขายตลาดลานบ้าน

คับคั่งลูกค้าละลาน

ขานรับตับผักปลอดภัย

22 / 06 / 60

24 ตุลาคม 2558 23:21 น.

ไฮกุ : ประชาธิปไตย

ประภัสสุทธ

ประชาธิปไตย

ประเทศใดก็อยากให้มี

ประเทศไทยไม่มี...

24 ตุลาคม 2558 23:13 น.

ไฮกุ : ความตาย

ประภัสสุทธ

ความตายเหมือนใบไม้

เมื่อมันแก่จะร่วงลงดิน

พ่อฉันก็เหมือนกัน...

16 ตุลาคม 2558 12:43 น.

ยังค้นถ้อยคำทำความหมาย

ประภัสสุทธ

เวลา-ลากเลื่อนเตือนชีวิต

คุ้งค่ำย้ำคิดดวงจิตหวน

ชะงักปลักคิดขืนใคร่ครวญ

ซบสุขกำสรวลพรวนวันวาน

โลกยังโลกโศลกเก่า

โลกยังเผาเป่าสังขาร

ทุนยังเหยียบโลกอย่างชื่นบาน

โลกยังประหารความเป็นธรรม

ฉันต้องเติบโตในโลกต่อ

ฟุ้งฝันยังฝ่อใต้เตียงต่ำ

แม้ตื่นมาโบกโลกสีดำ

ยังค้นถ้อยคำทำความหมาย

ไม่มีข้อความส่งถึงประภัสสุทธ