13 มกราคม 2558 11:40 น.

ขุดบ่อล่อปลา

อัลมิตรา

ช่วยมาเป็นคนรักฉันสักหน่อย
ใจดวงน้อยเคว้งคว้างอ้างว้างแสน
เถิด! เชิญหว่านถ้อยคำพร่ำดั่งแฟน
หากวางแผนเข้าหาไม่ว่ากัน
อยากมีแฟนหลอกหลอกเพื่อหยอกเย้า
กลบเกลื่อนเหงาเซ็งโลกลบโศกศัลย์
เรื่องทุกข์สุขมากมายหมายแบ่งปัน
โปรดรักฉันถึงหลอกจงบอกมา
เขียนประกาศติดไว้เผื่อใครสมัคร
เนิ่นนานนักเฒ่าไปไร้คนหา
ดีกรีฉันช่ำชองสองปริญญา
รับรองว่าไม่ต้องเสี่ยงคอยเลี้ยงดู
ช่วยมาเป็นคนรักฉันสักหน่อย
ย้ำบ่อยบ่อยหากเขาฟังเข้าหู
อาจมีบ้างบางจิตคิดเอ็นดู
ถึงเจ้าชู้พ่อปลาไหลไม่ว่าเลย ...
12 มกราคม 2558 16:58 น.

สัญญาใจ ที่ไม่จริง

อัลมิตรา


ก็แค่อยากวนเวียนขีดเขียนบ้าง
เผื่อสะสางสารพันอันหวั่นไหว
ท่ามเส้นทางความจริง/สิ่งลวงใจ
เรื่องบางใครบางคนสืบค้นกัน
บางใครที่ก่อนนั้นฝากสัญญา
ตราบสิ้นฟ้าดินสลายไม่ลืมฉัน
ทุกถ้อยคำพร่ำภักดิ์รักนิรันดร์
แท้เพียงฝันชั่วคราวราวนิยาย
บางคนที่ใกล้ไกลไม่เคยเจอ
แต่สม่ำเสมอดวงจิตมิตรสหาย
จากรู้สึกหงอยเหงาทุกข์เปล่าดาย
กลับคลี่คลายอบอุ่นดุจคุ้นเคย
ก็แค่อยากวนเวียนขีดเขียนบ้าง
เพิ่งกระจ่างสิ้นสงสัยหัวใจเอ๋ย
ชั่วฟ้าดินสลายใครหนอเปรย
ความจริงเผยออกมาสัญญาลวง
ชั่ ว ฟ้ า ดิ น ส ล า ย   สั ญ ญ า ใ จ ค น ไ ห น บ อ ก
รั ก แ ล้ ว ไ ม่ ล ว ง ห ล อ ก   ค น ที่ บ อ ก อ ยู่ ที่ ไ ห น
ก็ ฟ้ า ยั ง ฟ้ า อ ยู่   ดิ น ก็ ดู ไ ม่ เ ป็ น ไ ร
แ ล้ ว รั ก ก็ จ า ก ไ ป ที่ ส ล า ย คื อ ใ จ ค น
11 มิถุนายน 2557 10:50 น.

.. เอาไหมจ๊ะ ?

อัลมิตรา


นำความสุขมามอบให้ .. เอาไหมจ๊ะ ?
หรือเธอจะเอาม๊อบเพื่อกอบผล
เอาระเบิดปืนอาก้าก่อจราจล
ปิดถนนเดินขบวนชวนวุ่นวาย
นำความสุขมามอบให้ไทยทั้งชาติ
อย่าด่ากราดด้วยจริตผิดมุ่งหมาย
หากหลากสีเสื้อสวมร่วมทำลาย
เราเสียดายโอกาสชาติมั่นคง
ใช่เชื้อเชิญให้ทหารครองบ้านเมือง
แต่ปมเขื่องเราตระหนักจักต้องบ่ง
แผลกลัดหนองต้องเข็มเล็มบรรจง
แล้วค่อยลงยาวิเศษเป็นเคสไป
แผลก็ยังคงเห็นเป็นรอยแผล
มันจะแย่กว่าเก่าเนื้อเน่าไหม
ขึ้นอยู่กับการบำบัดจัดยาใด
หากทิ้งไว้แผลเน่าหลายเท่าตัว
นำความสุขมามอบให้ .. เอาไหมจ๊ะ ?
คิดสะระตะด้วยสมองใช่ตรองมั่ว
หวังสมัยจะผ่านพ้นเมฆหม่นมัว
จากสลัวเข้ายุคทองผ่องอำไพ
10 มิถุนายน 2557 16:45 น.

รอกระจ่างใจ

อัลมิตรา


คราวิเคราะห์ตำราศึกษาศาสตร์
ยังสามารถแจ่มแจ้งแถลงไข
อ่านระเบียบแบบแผนทุกแก่นนัย
ยังเข้าใจพอประมาณยามผ่านตา
หากแต่ยังอับจนสับสนจิต
เฝ้าครุ่นคิดยังมิคลายหายกังขา
ด้วยมิอาจคาดหวังดั่งเจตนา
เกรงเสียท่าคะเนไปไกลความจริง
ความรู้สึกของเขา ... เราไม่รู้ ?
ไตร่ตรองดูยังยากลำบากยิ่ง
ดุจสายหมอกเลือนลางกว่าอ้างอิง
เราถูกทิ้งหรือเปล่า ? ... มิเข้าใจ
เพราะเขาไม่โทรหาเยี่ยงคราก่อน
ปราศกลกลอนบรรจงเขียนส่งให้
มิเคยถามข่าวคราวเรื่องราวใด
ฤๅ บางใครในจินต์สิ้นตำนาน
คราวิเคราะห์ตำราศึกษาศาสตร์
ใช้เชิงปราชญ์วางจิตพินิจสาส์น
ยังรู้บ้างมิรู้บ้างบางสถานการณ์
หลายหนอ่านพฤติกรรมจดจำดี
หากแต่ยังอับจนสับสนจิต
หวังน้อยนิดอาศัยความนัยคลี่
วอนเพื่อนบ้านกลอนไทยช่วยไขคดี
เผื่อเรานี้จะตาสว่างกระจ่างใจ
6 มิถุนายน 2557 14:51 น.

เส้นทาง

อัลมิตรา

บนถนนล้วนแล้วแผ้วขวากหนาม
หากครั่นคร้ามท้อถอยคอยหวั่นไหว
ย่อมปรากฏพ่ายเหตุทุกข์เภทภัย
กิจการใดจะพลอยล่มมิสมปอง
บนถนนล้วนแล้วแผ้วขวากหนาม
หากพยายามฝึกฝนมิหม่นหมอง
ย่อมปรากฏสุขสันต์ตามครรลอง
กิจการผองจะรุ่งเรืองแลเฟื่องฟู
แค่ปรับเปลี่ยนมุมมองตรองสาเหตุ
ใช่ยกเทศน์เรียงร้อยถ้อยสวยหรู
ใช่กลั่นกลอนสอนสั่งดุจดั่งครู
เราเพียงผู้ผ่านวัย..ใช่เชี่ยวชาญ
ทุกบทจรร้อนหนาวเรื่องราวโยง
กว่านอนโลงแจ้งคดีที่เคยผ่าน
คือบทเรียนเจนจบประสบการณ์
เกิดตำนานเฉพาะตนบนโลกจริง
บนถนนล้วนแล้วแผ้วขวากหนาม
อาศัยนาม "อัลมิตรา" มาสวมสิง
ร่างอักษรอ้อนพากย์ฝากท้วงติง
อย่าทอดทิ้งหรือลืมเลือนนะเพื่อนเรา
Calendar
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอัลมิตรา
Lovings  อัลมิตรา เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงอัลมิตรา