15 ธันวาคม 2556 13:00 น.

๏.. ฤาได้ด้วย -เผา-ซื้อ-โกง ???..๏ ( กระทู้)

กิ่งโศก

     ๏ เผา  "สุม-รุม-อุ้ม "ป่น  ....     แปลงชาติ
ซื้อ  "กอบ-ลอบ-หอบ"ราษฎร์  ....    บ่รู้    
โกง  "แก่ง-แย่ง-แบ่ง"ญาติ   ....     บดยึด ประเทศนา
กิน  "ตะ-กละ-ตะ-"กลามผู้  ....      เปลือกใต้วาทกรรม
    ๏ รู้  "ตรึก-ลึก-นึก"รู้    ....        เพียงไหน
แก่น  "ซึ่ง-กึ่ง-หนึ่ง"นัย  ....         วาทนั้น
แท้  "ทราบ-ภาพ-หยาบ" ใส ....   สัมผัส ต้องนอ
จริง "เปล่า-เล่า-เป่า"กระชั้น ....   กระหน่ำซ้ำให้หลง
   ๏ อวด "เบ่ง-เก่ง-เร่ง"อ้าง ....  อวดดี
โอ่  "ท่า-อ้า-พา"ที  ....              ถ่อยโอ้             
โง่  "งม-ถ่ม-จม"พจี  ....            ต่ำพจน์
เผย "แต่-แถ-แส่"โป้  ....          ปดด้วยต่ำทราม
   ๏ วาท(ะ) "กล่อม-ห้อม-ล้อม"ลุ่ม ....  ให้หลง      
ปรุง "รส-หมด-จด"ประจง ....          ประดับป้อน
แต่ง "ย้ำ-ย่ำ-ซ้ำ"ตรง   ....             ตีบ่อย
เพี้ยน "จัด-คัด-ยัด"ขย้อน  ....       "วาทเพี้ยนแต่งปรุง"
  ๏ ชน  "ไทย-ใด-ใช่"ด้อย ....       ในสติ
เหวย  "ออก-ดอก-งอก"ผลิ ....       โผล่พ้น   
ชั่ว  "ชีพ-รีบ-จีบ"ริ  ....                 ล้วนห่อ ดีเฮย
แท้  "อยู่-ดู-รู้"ต้น ....                    กำเนิดตั้ง"ประชาธิปไตย" ๚ะ๛
        
                         + กิ่งโศก +
           อาทิตย์ที่ ๑๕  ธันวาคม ๒๕๕๖
26 พฤศจิกายน 2556 13:32 น.

สุขสันต์ วันคล้ายวันเกิด คุณแก้วปประภัสสร

กิ่งโศก

   ๏ ให้จำเริญรุ่งด้วย  .... "จตุรพิธพรชัย"
"อายุ"ยืนสืบขัย   ....     เขตขั้น
"วรรณะ"เปล่งอำไพ ...  เกียรติยศ สูงเฮย
"สุขะ"ผ่องเกินปั้น ...  "พละ"พร้อมทรัพย์บริวาร ๚ะ๛
       
               + กิ่งโศก +
     ๒๖ พฤศจิการยน ๒๕๕๖
เนื่องด้วย ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เป็นวันคล้ายวันเกิด คุณแก้วประภัสสร ขอคุณอำนาจพระรัตน์ไตร จงคุ้มครอง
มีแต่ความสุขตลอดไป นะขอรับ
30 ตุลาคม 2556 09:03 น.

๏ ..ประโคมย่ำยาม น้อมส่งเสด็จสู่พระนิพพาน.. ๏ (กลอนห่อโคลงฯ)

กิ่งโศก

   ๏ เสียงประโคมย่ำยามท่ามกำสรวล
สังข์แซ่แตรแห่หวนรัญจวญหาย-
ฆ้องกลองรับเปิงมางกำจรกำจาย
ปี่หงส์ส่งสุดท้าย..เสด็จเทอญ  ๚ะ๛
   ๏ เสียงประโคมย่ำย้ำ.... ยาม"กำสรด"
สังข์เป่า"สำหรับบท"....    ทั่วก้อง
"แตรงอน"ท่อนงอจรด  .... แจมร่วม ขับแล 
"แตรฝรั่ง"ดังร้องต้อง ....   ขับเคล้าผสานผสม ๚ะ
   ๏"พญาโศกลอยลม"ลั่นแล้ว...."ปี่ไฉน"
"กลองชนะ"รัวไหว   ....    จังหวะช้า
"เปิงมาง"ย่างขยับชัย  .... ยอส่ง
สังฆราชสู่ฟ้า   ....           สถิตย์โพ้นถิ่นสวรรค์ ๚ะ
  ๏ "กลองทัดตะโพนฉิ่ง"พร้อม....  ปี่พาทย์วง
"เพลงบทชุดนางหงส์"....  ส่งท้าย
"ระนาดเอกทุ้ม"คง ....      "ฆ้องเล็ก ใหญ่"เเฮ
คลอ"ปี่ชวา"คล้าย  ....   ร่วมเคล้าบทเพลง ๚ะ      
  ๏ เสียงประโคมย่ำย้ำ ....ยามสถิต  
ส่งเสด็จโลกชิต ....         อริยะเจ้า
ศิวโลกดุสิต   ....            สถานทิพย์ พิมานแฮ
ประสกสีกาเฝ้า  ....         ร่วมน้อมส่งเสด็จ สู่พระนิพพานเทอญ  ๚ะ๛
...............................
               ขอถวายความอาลัย
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
   ข้าพระพุทธเจ้า นามปากกา "กิ่งโศก"
             ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖
22 ตุลาคม 2556 13:22 น.

๏ ..เมื่อธรรมะ....ไกล (กลาย).. ๏

กิ่งโศก

  ๏ คราบบุญนักบาปซ้อน ....   ซุกนัย
ทรัพย์ชั่วซื้อเบิกใบ ........  เทวโลกเบื้อง-
-สวรรค์นั่นใช่ไหน  ........  นำทรัพย์ ซื้อฤา
ซื้อมากยิ่งกระเตื้อง .......   เขยิบชั้นเยี่ยมสูง ๚ะ๛
  ๏ ใครหนอกำหนดกั้น ....  ทำเกณฑ์
เลี่ยงเบี่ยงบ่ายเอนเบน ..... อุบาทย์ใบ้
แข่งขันฉุดประเคน  .........  บริจาค
ยาจกตกนรกไหม้   ..........  เพราะไร้ทรัพย์สิน ๚ะ๛
 ๏ ประพฤติชั่วหยาบช้า..... เสมอหิน
บาปจับจึ่งอาจิณ  ............ อวดแจ้ง
แม้พระแม่ธรณิน ............   ยังแยก หนีนา
ร่างหล่นเลื่อนเสมือนแกล้ง....  กลบใต้นรกภูมิ ๚ะ๛
  ๏ มิอาจเอ่ยยกอ้าง ......  สาธยาย
ผู้ลุ่มหลงอบาย- ...........   มุขนั้น
เนื้อชั่วทุกไส้สาย .........   เส้นขด ขอดนอ  
ตะกละตะกรามหั้น ........   กัดเนื้อเถือผืน ดินเฮย๚ะ๛
  ๏ จ้องมล้างม้างล่ม ......  รานชาติ
อามีสสินบาทคาด .........  คิดปล้น
เถิดผลาญพร่าฆ่าขาด ....  ผ่าแล่ง ประเทศเนอ
เนรคุณข้ามพ้น .............  นรกห้วงอเวจี ๚ะ๛
                        + กิ่งโศก +
                 ๒๒  ตุลาคม ๒๕๕๖
พระอังคาร แรม ๓ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีมะเส็ง
ที่มา : ดูละครพื้นบ้าน สุรยะ-จันทรคาธ 
คนบาปหนา ย่อมหนักแผ่นดิน 
เมื่อร่างหล่นลงดิน พระแม่ธรณี ยังแยกแผ่นดินหนี อย่างมิอาจรองรับร่างไว้ได้เลย
บาปเจ้าหนักหนาสาหัสสากรรแท้แล้ว
26 กันยายน 2556 14:58 น.

๏..รอยแผลเก่า ณ.รอย-กงล้อเดิม..๏

กิ่งโศก

       ๏ ช้ำรานฉานล้าเฉก  .....ชะรอย แช่งแล
ทอดเนิ่นเทินหน่ายถอย ....    นับท้อ
พากย์สรรพรั่นสบพลอย ....   สั่นผ่าน  โศกเฮย
ผลาญย่ำพร่ำยิ่งพ้อ ....          พิโยคโย้ผ่าวยืน ๚ะ๛
     ๏ ช้ำรอยรานผ่านเร้าผ่าวอารมณ์-
สะกิดแคะแทะข่มจวนล่มขืน-
สังขารยั้งหวังหยัดรัดที่ยืน-
เหยียดชูเชิดหน้าชื่นระรื่นทรวง
    ๏ ขมซ่อนหลบขบมุมในหลุมหม่น-
หมางครางครวญถ้วนหนระคนห่วง-
หาอาทรภาพเก่าอันร้าวกลวง-
โบ๋ลึกล้นเกินล้วงจะท้วงร้อง
   ๏ คมใหม่กดหมดคมบาดจมค่อน-
มิดด้ามพร้าหาผ่อนบันทอนผ่อง-
ใสมัวขับจับเคล้าสีเทาคล้อง-
คอถูกก่านบั่นต้องจนหมองตัว
    ๏ กรีดบรรจงบ่งไว้บิใจแหว่ง-
วิ่นชิ้นแหกแหลกแห่งขาดแบ่งหัว-
หูร่างไร้คล้ายขอดเหมือนถอดคัว-
เกล็ดปลาเกลี้ยงเหวี่ยงทั่วทั้งตัวทิ้ง-
    ๏ แผลใหม่ไหม้ซ้ำเหมือนต่างเตือนมุ่ง-
หมายใครได้สะดุ้งร่วงรุ่งดิ่ง-
หล่นถึงเนื้อลึกใต้มิไหวติง-
ดึงยุดฉุดสาวยิ่งนับนิ่งยอ
   ๏ ปล่อยไปตามยะถาชาตาที่-
ย่ำผจญหนนี้ไม่หนีหนอ
สยบยอมจ่อมพับลำดับพอ-
เพียงแค่รานผ่านล้อของเวลา
     
           + กิ่งโศก +
พฤหัสบดี ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ 
แรม ๗ ค่ำ เดือนสิบ ปี มะเส็ง
...ตอนนี้เป็นแผลที่แก้มขวา..แบบว่าโดนใบมีดโกนเข้าไป ฉึกหนึ่ง เลือดโทรมเลย หุหุ...
Calendar
Calendar
Lovers  2 คน เลิฟกิ่งโศก
Lovings  กิ่งโศก เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟกิ่งโศก
Lovings  กิ่งโศก เลิฟ 2 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงกิ่งโศก
>