12 กุมภาพันธ์ 2567 14:37 น.

พระแม่ธรณี

คีตากะ

738814930031924.jpg
ขอประณตจรดลงตรงพื้นหล้า
น้อมบูชาพระธรณินวศินศรี
ครั้งผจญพญามารวสวัตตี
ทรงดัชนีชี้ผืนภูวดล
อัญเชิญแม่เป็นพยานทานอุทก
อ้างขึ้นยกโต้มารการกุศล
สี่อสงไขยแสนกัปสดับยล
เกิดสายชลท้นท่วมจักรวาล
จากเกศาแม่ธรณีชลธีหลั่ง
มารพ่ายพังทัพล่มจมละหาน
ด้วยฤทธีแม่หนุนบุญญาธิการ
โพธิญาณจึงสำเร็จบริบูรณ์
โลกธาตุมิคสัญญีสู่กลียุค
แม่ทนทุกข์ธรรมหายมลายสูญ
กรรมมนุษย์หนักหนาสุดอาดูร
เพิ่มพอกพูนยากรับอัประมาณ
ส่งเสียงร้องบอกบุตรแม่ทรุดนั่ง
กำชับสั่งก่อนสายหมายสื่อสาร
จงละเว้นกรรมชั่วเกลือกกลั้วพาล
ก่อนอวสานมาถึงพึงสังวร....
Be Vegan Make Peace
www.suprememasTV.com
10 กุมภาพันธ์ 2567 15:43 น.

คำสอน ผอ.

คีตากะ

หลังนิเทศชั้นเรียนแวะเวียนถึง
ผอ.หนึ่งแจ้งครูให้รู้ผล
พร้อมแนะแนวศึกษาคราเยี่ยมยล
ให้ทุกคนคุณครูผู้สอนฟัง
ครูควรวางตัวตนสนใจเด็ก
คอยตรวจเช็คเด็กก่อนย้อนภูมิหลัง
จะสื่อสารอย่างไรให้เด็กฟัง
จำต้องนั่งกลางใจในผู้เรียน
เด็กร้อยแม่พันพ่อหลากกอเผ่า
มิรู้เขารู้เราเฝ้าอ่านเขียน
ผลสัมฤทธิ์ย่อมต่ำการร่ำเรียน
ความพากเพียรสูญเปล่าจงเข้าใจ
เปรียบพระสัพพัญญูผู้รู้แจ้ง
ย่อมสำแดงธรรมตามอัชฌาสัย
ปวงส่ำสัตว์ได้สดับล้วนจับใจ
เหตุทรงใช้นิรมานกายหลายล้านทำ
พึงพิเคราะห์ดูเถิดย่อมเกิดผล
ครูทุกคนช่วยชุบอุปถัมภ์
ผู้เรียนคือศูนย์กลางครูสร้างทำ
อย่าเพลินพร่ำสอนเปล่าไม่เข้าใจ...
ปล.ท่านอาจสำเร็จอรหันต์ ปัจเจกพระพุทธเจ้า หากปราศจากนิรมานกายร้อยล้านพันล้าน
แห่งทศพลญาณของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็เปล่าประโยชน์ที่จะสอนธรรม... 
(นำมาจากคำสอนท่านอนุตราจารย์ชิงไห่)
www.suprememasterTV.com
13 ธันวาคม 2566 11:39 น.

คอยครบขวบปี

คีตากะ

มกราหน้าหนาวใจผ่าวร้อน
คอยงามงอนว่าจะกลับมาลับหาย
ถึงวันเด็กคิดคนึงถึงมิคลาย
เคยเล่นว่ายคลองใสครั้งวัยเยาว์
กุมภาวาเลนไทน์ให้ดอกไม้
ปีนี้ไร้คนรับพาอับเฉา
วันมาฆะมีนามาไร้เงา
แต่ก่อนเก่าร่วมหนุนสร้างบุญทาน
ย่างเมษาหน้าร้อนสะท้อนจิต
คนเคยชิดไม่มาพาร้าวฉาน
เคยสาดน้ำร่วมกันวันสงกรานต์
ขอพรท่านผู้ใหญ่ให้เปรมปรีดิ์
วันแรงงานพฤษภาคอยท่าเก้อ
ไร้เงาเธอคืนถิ่นสิ้นหน่ายหนี
ทิ้งทุ่งนาเงียบเหงาเศร้าฤดี
ลืมวิถีท้องทุ่งหลงกรุงไกล
จนเดือนหกมิถุนากบพาร้อง
นั่งเหม่อมองฝนตกอกหวั่นไหว
เคยร่วมบุญวิสาขาจำอาลัย
วันพระใหญ่ไร้เงาเจ้านวลปราง
กรกฎามาถึงครึ่งปีผ่าน
ด้วยนงคราญไม่มาพาหม่นหมาง
เข้าพรรษาสิงหาพาเลือนราง
เคยร่วมนางแห่เทียนเพียรบำเพ็ญ
ล่วงเดือนเก้าเทศกาลงานกินผัก
รอคนรักกันยาไม่มาเห็น
ออกพรรษาตุลาพาลำเค็ญ
ก่อนเนื้อเย็นเคียงนั่งนับบั้งไฟ
พฤศจิกามาถึงคนึงนิจ
เคยเคียงชิดคู่กันวันเพ็ญใส
ลอยกระทงอธิษฐานพานร่วมใจ
ปีนี้ไร้คู่ลอยพลอยจาบัลย์
คอยจนถึงธันวาข่าวว่ากลับ
จนเลยลับคริสต์มาสปราศจอมขวัญ
ส่งท้ายปีเคาท์ดาวน์เจ้าเงียบงัน
จนถึงวันปีใหม่ได้ขวบปี...
2 ตุลาคม 2566 11:18 น.

สิทธิในการเปลี่ยนแปลง

คีตากะ

มนุษย์ถูกสร้างตามลักษณ์พระพักตร์เจ้า
ร่างกายเอาผงคลีดินสิ้นผสม
ปั้นคลุกเคล้าก่อรูปร่างอย่างน่าชม
มอบปราณลมให้ไว้ในวิญญาณ์
วิญญาณนี้อมตะอัประไมย
มิมีใครทำลายหมายเข่นฆ่า
กายเกิดดับลับไปไม่นำพา
แต่วิญญาณ์ยืนยงคงกระพัน
เปลี่ยนร่างใหม่เรื่อยไปไม่สิ้นสุด
กายโทรมทรุดแตกไปในรูปขัณฑ์
คืนสู่ดินดั่งเดิมเริ่มวารวัน
วิญญาณเป็นนิรันดร์มิผันไป
พระองค์มอบเจตจำนงเสรี
ให้ชนมีสิทธิเลือกเป็นแบบไหน
เพียงเปลี่ยนแปลงถ้าหากมิชอบใจ
ผลเช่นใดเพียงยอมรับกับความจริง...
สิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้
1.เจตจำนงเสรี (สิทธิในการเลือก/เปลี่ยนแปลงแต่ไม่สามารถกำหนดผลได้แน่นอน)
2.วิญญาณอมตะ (ทำลาย/ทำให้สูญหายไม่ได้เป็นพลังงานที่เป็นนิรันดร์)
16 กันยายน 2566 16:28 น.

ดินแดนพันธสัญญา

คีตากะ

จากเอเดนสวนสรวงล่วงแหล่งหล้า
อาดัมและเอวาตกสวรรค์
เกิดมนุษย์คู่แรกแบกโทษทัณฑ์
แพร่เผ่าพันธุ์ต่อไปในโลกา
ถึงโนอาห์มนุษย์สุดโหดร้าย
มุ่งทำลายชีวิตจิตบาปหนา
ฝนตกสี่สิบวันตามบัญชา
เกิดมหาอุทกภัยในตำนาน
เกิดเมโสโปเตเมียแหล่งจารีต
หว่างไทกรีส-ยูเฟรตีสลุ่มละหาน
แหล่งกสิกรรมล้ำหน้าชลประทาน
แรกจดจารสุเมเรียนเริ่มเขียนคำ
ถึงบาบิโลนเรืองรุ่งเฟื่องฟุ้งสุด
ใจมนุษย์เสื่อมทรามลามถลำ
ชอบพูดจาบลาบลาภาษาคำ
วัฒนธรรมสูญสลายมลายไป
จากอาดัม โนอาห์ อับราฮัม
เกิดสายธรรมสองศาสน์ชาติยิ่งใหญ่
ทั้งชาวคริตส์อิสอัคยิวโยงใย
อิสลามได้มุฮัมมัดสายอิชมาเอล
ชนชาติยิวยาโคป โยเซฟหลาน
ย้ายถิ่นฐานสู่อียิปต์ลิบตาเห็น
รุ่นโมเสสยิวเป็นทาสชาติลำเค็ญ
ถูกฆ่าเข่นทรมานนานหลายปี
พระเจ้าใช้ให้โมเสสปลดปล่อยทาส
จากอำนาจฟาโรห์พายิวหนี
ทะเลแดงถูกแหวกแทรกวารี
คืนถิ่นที่คานาอันตามสัญญา
พระองค์มอบบัญญัติสิบประการ
ให้ลูกหลานชาวยิวยึดรักษา
หลงร่อนเร่ทะเลทรายหลายเพลา
สู่ดินแดนพันธสัญญาสี่สิบปี
ถึงเยซูนาซาเร็ธ เบธเลเฮม
จรดเยรูซาเล็มเมืองชินสีห์ 
สู่มักกะฮ์ถัดมาห้าร้อยปี
มุฮัมมัดเผยวจีแห่งอัลลอฮ์
จากดินแดนเมโสโปเตเมีย
สู่เปอร์เซียอาหรับจรดใต้หนอ
เกิดมนุษย์หลายเผ่าแยกเหล่ากอ
ล้วนแม่พ่อเดียวกันสร้างสรรค์มา...
Lovers  0 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 0 คน
Lovers  4 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงคีตากะ