24 มิถุนายน 2567 08:44 น.

จิตคือนิพพาน

คีตากะ

นิพพานัง ปรมัง สุขัง
สุขใดดั่งนิพพานมิอาจหา
มาดหมายสุขทุกชีวิตอนิจจา
จรดเหนือฟ้าบาดาลไม่พานเจอ
กระเสือกกระสนดิ้นรนค้นไตรโลก
พบเพียงโศกเท่านั้นมั่นเสมอ
ถึงอินทร์พรหมยมพญายากสบเจอ
เพียงพร่ำเพ้อละเมอหลงในดงมาร....
23 เมษายน 2567 09:35 น.

โลกร้อน

คีตากะ

365458231549198.jpg
				
18 เมษายน 2567 01:18 น.

กุศลที่แท้

คีตากะ

586582720113263.jpg
				
18 เมษายน 2567 00:50 น.

ธุลีดิน

คีตากะ

895224204876509.jpg
				
18 เมษายน 2567 00:26 น.

จิตว่าง

คีตากะ

857194899744052.png
				
Lovers  0 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 0 คน
Lovers  4 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงคีตากะ