30 ตุลาคม 2545 13:28 น.

สวัสดี..thaipoem

อัลมิตรา

.....สวัสดีกี่ครั้ง.....................ยังหวาน
เวียนแวะและสราญ.............รื่นยิ้ม
พานพบครบสตวาร..............ผันล่วง- โคลงแฮ
เยือนเยี่ยมเตรียมมือจิ้ม.......กดแป้นแทนใจ ฯ

.....กรองคำตามท่านผู้-..........ครูโคลง- กานท์เฮย
ฉอเลาะเพราะจรรโลง...........บ่งใว้
ปราศพิษจิตกลโกง...............โยงเล่ห์- กลนา
เพียงพจน์รจน์เรียงให้.........โลกไร้ใจหมอง ฯไว้เจอกันในงานมิตติ้ง 				
29 ตุลาคม 2545 22:05 น.

ใครสักคน

อัลมิตรา

เคยมีคน ร่วมเดิน บังเอิญฟ้า
ได้ส่งมา  ข้างกาย หมายกับฝัน
เคยจูงมือ ประคองแนบ แอบอุ่นกัน
ไม่นานวัน ผันผ่าน พาลจากไป

มีบางคน เข้ามา เพียงเห็นหน้า
มีแววตา เชื่อมโยง ให้หลงใหล
ก็ไม่นาน  เหลือเรา เขาจากไกล
ไม่มีใคร คนไหน ให้รักจริง

จะมีสัก คนไหม ให้รักแน่
มิผันแปร จากร้าง ห่างไกลหญิง
จะมีใคร ไหมเล่า เฝ้าแอบอิง
ไม่ทอดทิ้ง หรือเพียงเจอ แล้วจากกัน

จะมีไหม  บ้างใคร ให้เห็นหน้า
ตื่นขึ้นมา ทุกครั้ง ข้างๆฉัน
ได้เจอหน้า ก่อนใครใคร ในทุกวัน
ที่ร่วมฝัน  มีไหม ใครสักคน				
29 ตุลาคม 2545 16:34 น.

คืบวา

อัลมิตรา

.....พระพายคลายรุ่มร้อน.................ตอนตรม- ตรอมเฮย
กาพย์เห่ทะเลลม.............................ข่มไข้
ตรึงจิตวิจิตรชม...............................สมคู่- เคียงนา
หลงรักประจักษ์ใว้...........................ใส่ช้องประคองขวัญ 

......คืบวาเกินกว่ายั้ง........................ดังจริง
งันเงียบเปรียบควรติง.....................สิ่งเร้น
กลบกลืนคลื่นประวิง........................สิงสู่ ภัยนา
อาจดับลับชีพเว้น.............................สู่บึ้งชลธาร ฯ				
29 ตุลาคม 2545 16:29 น.

คารวะครูโคลง

อัลมิตรา

.....ตรองความตามท่านผู้....................คงเรียน
ประสิทธิ์พิทย์พากย์เพียร.....................เปลี่ยนถ้อย
ตามบทกฏคำเธียร.............................เขียนคร่ำ- ครวญนา
ศัพท์ศิลป์ยินยลสร้อย.........................ค่อยซึ้งตรึงตรา ฯ

.....เรียงรจน์พจน์กฎกล้ำ...................คำโคลง
โทเอกเสกจรรโลง.............................บ่งชี้
ฉันทลักษณ์มากอาจโอง-.....................การกล่าว เกณฑ์นา
ซึมซาบตราบหลบลี้...........................รี่ร้างพลางตน ฯ

.....ประพันธ์กานท์นอบน้อม................บรมครู โคลงเฮย
ประจักษ์ตรรกวิญญู.........................กู่ก้อง
กราบกรานท่านเชิดชู.........................ครูร่าย โคลงนา
เพียงจิตต์สนิทข้อง..........................เกี่ยวใกล้ใจชม ฯ

.....ผันผวนชวนแซ่ซ้อง......................ตรองฉันท์
แปลกเปลี่ยนเธียรรังสรรค์.................เสกสร้อย
คำโคลงบ่งผกผัน.............................หันบ่าย ครูฤา
เพียงพจน์สบถถ้อย..........................ค่อยคล้องจองโคลง ฯ				
29 ตุลาคม 2545 16:23 น.

สุริยเทพ

อัลมิตรา

.....สุรีย์รถโปรดด้าว.......................แดนไตร
สรวงสวรรค์พลันอำไพ...................พร่างแพร้ว
ฉัพพรรณมั่นกรุงไกร.....................เกริกเกียรติ 
เรืองรุ่งผดุงแคล้ว-..........................คลาดคลึ้มพโยมยล ฯ

.....แสนสิทธิ์ฤทธิ์เลื่องหล้า..............รณรงค์
อาจแผดแดดปลิดปลง....................บ่งไหม้
เผาผลาญย่านชานคง-.....................คาเดือด เหือดเฮย
ทรงกลดปรากฏใกล้........................ไล่ร้าวหนาวเย็น ฯ

.....สุริยเทพไท้...............................เทวา
โชติช่วงปวงฤทธา............................ตระหง่านตั้ง
บรรเจิศเพริศมรรคา.......................คราเคลื่อน รถเฮย
อร่ามยามโรจน์รั้ง-...........................พร่างแพร้วแนวแสง ฯ				
Calendar
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอัลมิตรา
Lovings  อัลมิตรา เลิฟ 0 คน
มาอีกรอบนะ พยายามจะเขียนกลอนที่นี่ แต่ยังใช้ไม่เป็น เห็นกลอนขุดบ่อล่อปลาแล้วคิดถึงอิม คิดถึงเรื่องเก่า ๆ จะสิบปีแล้วสินะที่เริ่มเขียนกลอนได้ เหมือนกลอนที่เคยอ่านหรือเขียนขึ้นใหม่นะ
คิดถึงจังอิม สบายดีหรือเปล่า
>