กลอน - กลอนกวนๆ

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

ค่าของ...คน

นิระนา

ค่าของคน...วัดกัดที่ตรงไหน
ที่หัวใจหรือเงินตราที่มากล้น
คนดีเลวใช่ดูจากรวยหรือจน
อยู่ที่คนคนนั้นกระทำตัว
ฉันไม่ใช่คนดีศรีประเสริฐ
ไม่งามเลิศเพิศพริ้งน่าพิสสมัย
แต่ตัวฉันไม่เคยเบียดเบียนครัย
ไม่อยากเก็บมาใส่ใจให้ทุกข์ทน
แต่เหตุใดฉันจึงถูกกลั่นแกล้ง
ต้องเสแสร้งทำตัวเป็นไม่สน
ฉันเป็นเพียงคนธรรมดาเพียงหนึ่งคน
ใยเขาไม่เคยสนความเดือดร้อนเลย
ทำไมเขาเห็นแก่ตัวนัก
ทำไมเขาไม่รู้จักคำนึงถึงคนอื่น
ตัวเขาหลับสบายทุกวันคืน
แต่ฉันต้องนอนสะอื้นเศร้าเสียใจ
บอกตัวเองช่างเขาปะไรเล่า
อย่าได้เศร้าเสียใจให้หม่นหมอง
หวังสักวันต้องวันหนึ่งที่สมปอง
ไม่เรียกร้องสักคำให้คิดเอง				
 572    4    0    
>