กลอน - กลอนกวนๆ

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

First Love

-- B --

...รักครั้งแรก คือจุดเริ่ม ของความเจ็บ
...รักครั้งแรก คือที่เก็บ ความลุ่มหลง
...รักครั้งแรก สักวัน ต้องจบลง..แต่
...รักครั้งแรก ก็ยังคง ประสบการณ์
          .....สู่รักครั้งต่อไป.....				
 670    2    0    
>