กลอน - กลอนชมธรรมชาติ

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

คิดถึงคนดีของหัวใจ

Salukphin

      คิดถึงเธอคนดีที่ฉันรัก

ร้อยสลักสายใจใส่คิดถึง

ปรารถนาคือห่วงใยใจซาบซึ้ง

ด้วยตราตรึงความดีมีมอบกัน
ก็เข้าใจไม่เหินห่างแรมร้างหนี

หากวันนี้มีงานยุ่งจงมุ่งมั่น

ให้คนดีทุ่มกายใจไปฝ่าฟัน

พร้อมสร้างสรรค์ผลงานด้านดีดี
อุปสรรคหนักใหญ่ใช่ขวางกั้น

รักเรานั้นมั่นพันผูกปลูกคงที่

หลอมสายใจใยรักภักดิ์ไมตรี

สัญญานี้เขียนด้วยใจใช่เงินตรา
ข้ามขอบฟ้าคืนเหงาอย่าเศร้าโศก

อย่าแบกโลกลืมยิ้มอิ่มใบหน้า

อย่าก่นโกรธโทษพรหมห่มชะตา

นะเธอจ๋าอย่าโกรธโทษฟ้าดิน
รอเวลาอีกนิดความคิดถึง

สานซาบซึ้งสายใจใยถวิล

กอปรเก็บเกี่ยวก้อยใจให้ยลยิน

ถึงฐา				
 1217    7    0