กลอน - กลอนชมธรรมชาติ

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

วอนให้รัก (กลบทครอบจักรวาล)

สุนทรวิทย์

ให้ฉันเถิด กานดา ถ้าอยากให้
			ห้องหัวใจ คนดี ทั้งสี่ห้อง
			จองมานาน ก่อนใคร ได้แต่จอง
			คงหมายปอง ประชิด จิตมั่นคง

				   หวงทั้งรู้ แก่ใจ ไร้สิทธิ์หวง
			หลงกลบ่วง เสน่หา พาให้หลง
			ยงในความ ภักดี มียืนยง
			ลืมไม่ลง เมื่อใจ ไม่อยากลืม

				   พิศวาส บาดใจ ใฝ่เพ่งพิศ
			ดื่มด่ำฤทธิ์ รัญจวน ชวนด่ำดื่ม
			ยืมก็ได้ หากให้ ใคร่หยิบยืม
			ตามปลาบปลื้ม ส่งจิต มุ่งติดตาม

				   ฉันมีสิทธิ์ บ้างไหม ในรักฉัน
			ถามเพราะหวั่น พรั่นพรึง จึงไถ่ถาม
			ยามคลั่งไคล้ ไหวโคลง ทุกโมงยาม
			รอนงราม ตอบรัก สมัครรอ

				   แม้นงลักษณ์ จักมี กี่ข				
 818    2    0    
>