กลอน - กลอนชมธรรมชาติ

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

โดยระบอบครอบครัวผัวนิยม (๒)

จ้อง - เจรียงคำ

o สิทธิสตรีไทย o


เมื่อสิทธิสตรีถูกปกป้อง
โดยครอบคลุมคุ้มครองส่งฟ้องศาล
แต่เพราะการกดขี่มีมานาน
จึงตัดสินในบ้าน..อยู่เนืองเนือง

ศาลชั้นต้นไม่ทันศาลชั้นเตี้ย
โดยมากเมียอ่อนข้อทนต่อเนื่อง
จะแข็งข้อก็กลัวผัวแค้นเคือง
จึงเก็บเรื่องเอาไว้ในครอบครัว

จึงสิทธิสตรีที่ได้รับ
มิอาจปรับข้อเสีย...เรื่องเมีย-ผัว
มองเป็นปมชนวนเรื่องส่วนตัว
จึงชายชั่วย่ามใจใช้กำลัง

เมื่อหนึ่งใต้ชายคาปัญหาเกิด
การละเมิดถูกมองเป็นสองฝั่ง
และสิทธิวิกฤติถูกปิดบัง
ให้ชอนไชเนื้อหนังของสังคม

จากหนึ่งหน่วยน้อยน้อยเป็นร้อยหน่วย
บ้านเมืองป่วยชะงักถูกหมักหมม
หลากปัญหาถาพรวดขมวดปม
ต่อยอดความโสมมสู่มากมาย

				
 1321    4    0    
>