กลอน - กลอนชมธรรมชาติ

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

จินตนาการ..แด่.."ม่านดอย"

คนกุลา

กลอนบทแรก เป็นกลอนที่แต่งไว้นานมากแล้ว  

จำบทต่อไปไม่ได้   เขียนเกี่ยวกับจินตนาการและ

ความมุ่งหวังที่เกี่ยวกับทำงานบนดอยสูง 

ส่วนสองบทหลัง

เขียนใหม่ ครับ ซึ่งหลายเสี้ยวส่วนจาก

การตอบกลอนของเพื่อนบ้านกลอน 

ที่ชื่อ "ม่านดอย"

ขออนุญาติไว้ ณ ที่นี่ ด้วยนะครับ คุณ ม่านดอย

.

ลุยดงหมอกขาวหนาวไหมเพื่อน

แชเชือนอยู่ทำใมเล่า

เบื้องหน้าความหวังยังพราว

ป่ามันเร้าเร่งให้เอ็งไป

.

ได้คืนสู่ดอยสูงเสียดเบียดห้วงหาว

ท่ามแสงดาวพราวพร่างกลางฟ้าใส

เหมือนอยู่ในแดนสรวงแห่งห้วงใจ

ยิ่งกว่าใครอยู่ใกล้ฟ้ากว่าทุกคน

.

ยินดี ซิ ยามได้กลับสู่บ้านเกิด

เพื่อไปเทอดทูนไ				
 1020    2    0    
>