กลอน - กลอนอวยพร

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

แสงเทียน(พระคุณครู)

มัทนา


...สักวาแสงเทียนที่เพียรจุด
เปรียบประดุจความรู้ชี้นำทางให้
พระคุณครูผู้ประสิทธิ์ประเสริฐไกล
นำทางได้ศิษย์เป็นเธียรเพราะอาจารย์

เทียนเล่มหนึ่ง จุดต่อ อีกเล่มหนึ่ง
สัจธรรมลึกซึ้ง ให้ซาบซ่าน
ความรู้ถูก ถ่ายทอดต่อ ต่อเนิ่นนาน
ทุกวันวาน ซ้องสรรเสริญ พระคุณครู
				
 2804    2    0    
>