2 ตุลาคม 2560 07:51 น.

แม่ปิงมิ่งเมือง

คีตากะ


จากเชียงดาวดอยดงลงสูุ่ใต้
ตัดทิวถนนธงชัยยิ่งไพศาล
เลาะแนวผาผีปันน้้ำล้ำตระการ
ก่อเกิดธารแม่ปิงมิ่งล้านนา
ผ่านอารยธรรมลุ่มน้ำเหนือ
ร่องรอยเหลือซากอิฐแทนปริศนา
รอยจาริกนักบุญแห่งล้านนา
แลศรัทธาที่เลือนรางระหว่างชน
มองริมสองฟากฝั่งแม่หลั่งไหล
ถึงที่ใดก็ชุ่มชื่นดาษดื่นหน
พาพระพรจากฟ้าบันดาลดล
มอบแก่ชนพืชสัตว์วัฒนา
การเดินทางยาวไกลในโลกแหล่ง
ซ่อนเร้นแฝงสัจธรรมนำศึกษา
มาตรสายธารไหลไปไม่หวนมา
ดั่งเวลาล่วงไปไม่หวนคืน
ชนทั้งหลายจากไปไม่หวนกลับ
ซากถมทับพสุธาหาขัดขืน
น้ำตาเทียมห้วงสมุทรสุดกล้ำกลืน
มิอาจฝืนกฎเกณฑ์ฟ้ามหาชน
แต่แม่คือผู้ให้ไม่เคยแบ่ง
สร้างกำแพงชนชั้นอันสับสน
จะเลิศเลวยากดีหรือมีจน
ให้ทุกชนเท่าเทียมเปี่ยมเมตตา
แม่จึงยังยืนยงแลคงอยู่
เหตุอุ้มชูสรรพสัตว์ด้วยหัตถา
ไหลหล่อเลี้ยงเยี่ยงเป็นเช่นมารดา
บุตรผ่านมาคารวะประนมกร...
15 กันยายน 2560 23:22 น.

รถไฟสายชานเมือง

คีตากะ

เมื่อมีหนึ่งจึงมีสองและสามสี่
ทั่วปฐพีก่อเกิดทุกแห่งหน
ปราศจากหนึ่งจึงไร้ในตัวตน
กลับสู่หนึ่งจึงพ้นพบอิสรา
รถไฟสายชานเมืองดับเครื่องหยุด
ชนเร่งรุดเร่งเร้ารีบก้าวขา
ทุกชีวิตวิ่งแข่งกับเวลา
หารู้ว่าจะสิ้นสุด ณ จุดใด
โบกมือลาคนรักจักจรจาก
การพบ-พรากธรรมดาอย่าสงสัย
มีดวงจิตเดียวกันจะหวั่นไย
คงเคียงใกล้แม้ไกลร้างห่างสายตา
อย่าโดดเดี่ยวอย่าเหงาและเศร้าสร้อย
คนหนึ่งคอยคิดถึงคำนึงหา
สรรพชีวิตเป็นไปในโชคชะตา
สถานีหน้าเป็นเช่นไรอย่าได้เกรง...
20 สิงหาคม 2560 12:57 น.

สามสิ่งยิ่งใหญ่

คีตากะ

เอกอัครบทกวีที่ทรงค่า
เลิศจินตนาจับใจยิ่งไพศาล
หนึ่งบริบทล้ำลึกจารึกจาร
ล้ำค่าปานทองแท้แผ่ประกาย
หนึ่งภาพวาดอันวิจิตรพิศเพียงหน
ดั่งต้องมนตร์เทพไท้ให้เฉิดฉาย
แฝงวจีนับอนันต์พรรณราย
สื่อความหมายในลายเส้นเช่นสัจจา
หนึ่งดนตรีไพเราะเสนาะหู
ดุจพร่างพรูจากสรวงล่วงเวหา
สั่นสะเทือนทั่วแคว้นแดนพสุธา
กล่อมวิญญาณ์ให้วิสุทธิ์สุนทรีย์
คือสามสิ่งยิ่งใหญ่ในโลกแหล่ง
ความงามแห่งอารยะประเสริฐศรี
คอยจรรโลงโลกไว้ให้เปรมปรีดิ์
ยกวิญญาณสู่เสรีนิจนิรันดร์...
6 พฤษภาคม 2560 23:02 น.

ซากชีวิต

คีตากะ

ให้คนตายฝังกลบศพคนตาย
พระหล่นหายจากใจไปวัดไหน
สิ่งศักดิ์สิทธิ์เลือนหายจากกายใจ
หลงกราบไหว้ปีศาจอนาถชน
สร้างสุสานในกายจนตายลับ
ยากหวนกลับปัญญาน่าฉงน
คอยแช่งด่าฟ้าดินหมิ่นเบื้องบน
ตามืดมนมืดบอดปลอดสัจธรรม
ทอดกายเลี้ยงแร้งกายังสาระ
ยอมสละกายเปล่าเขาอิ่มหนำ
ยังนับทานการให้ได้หนุนนำ
อาจเลิศล้ำกว่าให้ทรัพย์นับคณา...
12 กุมภาพันธ์ 2560 00:07 น.

I Will Forever Love You

คีตากะ

862017803375773677Qep7FVKc.jpg
Music & Poetry
By  Supreme  Master  Ching  Hai
I  will  forever  love  you
Through  all  the  worlds ,
Through  all  the  lovers ,
Through  all  the  beauties ,
That  you  so  adore .
I  will  forever  love  you
Through  all  the  worlds ,
Through  all  the  mothers ,
Through  all  the  beauties ,
That  you  so  adore .
You  will  forever  search  for
The  love  in  yonder ,
The  love  in  yourself ,
The  love  in  my  lore  ,
That  you  so  adore .
The  True  Love  you 'll  find
Only  by  my  side ,
When  your  journey  ends  ,
I 'll  send  you  my  sign ,
I 'll  send  you  my  love ,
I 'll  send  you  my  light ,
I 'll  send  you  true  love ,
I 'll  send  you  true  life .
ฉันจะรักเธอตลอดไป
ผ่านทุกพื้นพิภพ
ผ่านคนรักทั้งหลาย
ผ่านความงามทั้งมวล
ที่เธอแสนชื่นชม...
ฉันจะรักเธอตลอดไป
ผ่านทุกพื้นพิภพ
ผ่านมารดาทุกคน
ผ่านความงามทั้งมวล
ที่เธอแสนชื่นชม...
เธอจะแสวงหาตลอดไป
ความรักในทุกแห่งหน
ความรักในตัวเธอ
ความรักในพระผู้เป็นเจ้า
ที่เธอแสนชื่นชม...
ความรักที่แท้จริง เธอจะพบได้
เมื่ออยู่เคียงข้างฉันเท่านั้น
ตราบเมื่อการเดินทางของเธอสิ้นสุดลง
ฉันจะส่งสัญญาณให้แด่เธอ
ฉันจะส่งความรักให้แด่เธอ
ฉันจะส่งแสงสว่างให้แด่เธอ...
ฉันจะมอบรักแท้ให้แด่เธอ
ฉันจะมอบชีวิตที่แท้จริงให้แด่เธอ...
Lovers  0 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 0 คน
Lovers  4 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงคีตากะ
>