20 สิงหาคม 2560 12:57 น.

สามสิ่งยิ่งใหญ่

คีตากะ

เอกอัครบทกวีที่ทรงค่า
เลิศจินตนาจับใจยิ่งไพศาล
หนึ่งบริบทล้ำลึกจารึกจาร
ล้ำค่าปานทองแท้แผ่ประกาย
หนึ่งภาพวาดอันวิจิตรพิศเพียงหน
ดั่งต้องมนตร์เทพไท้ให้เฉิดฉาย
แฝงวจีนับอนันต์พรรณราย
สื่อความหมายในลายเส้นเช่นสัจจา
หนึ่งดนตรีไพเราะเสนาะหู
ดุจพร่างพรูจากสรวงล่วงเวหา
สั่นสะเทือนทั่วแคว้นแดนพสุธา
กล่อมวิญญาณ์ให้วิสุทธิ์สุนทรีย์
คือสามสิ่งยิ่งใหญ่ในโลกแหล่ง
ความงามแห่งอารยะประเสริฐศรี
คอยจรรโลงโลกไว้ให้เปรมปรีดิ์
ยกวิญญาณสู่เสรีนิจนิรันดร์...
6 พฤษภาคม 2560 23:02 น.

ซากชีวิต

คีตากะ

ให้คนตายฝังกลบศพคนตาย
พระหล่นหายจากใจไปวัดไหน
สิ่งศักดิ์สิทธิ์เลือนหายจากกายใจ
หลงกราบไหว้ปีศาจอนาถชน
สร้างสุสานในกายจนตายลับ
ยากหวนกลับปัญญาน่าฉงน
คอยแช่งด่าฟ้าดินหมิ่นเบื้องบน
ตามืดมนมืดบอดปลอดสัจธรรม
ทอดกายเลี้ยงแร้งกายังสาระ
ยอมสละกายเปล่าเขาอิ่มหนำ
ยังนับทานการให้ได้หนุนนำ
อาจเลิศล้ำกว่าให้ทรัพย์นับคณา...
12 กุมภาพันธ์ 2560 00:07 น.

I Will Forever Love You

คีตากะ

862017803375773677Qep7FVKc.jpg
Music & Poetry
By  Supreme  Master  Ching  Hai
I  will  forever  love  you
Through  all  the  worlds ,
Through  all  the  lovers ,
Through  all  the  beauties ,
That  you  so  adore .
I  will  forever  love  you
Through  all  the  worlds ,
Through  all  the  mothers ,
Through  all  the  beauties ,
That  you  so  adore .
You  will  forever  search  for
The  love  in  yonder ,
The  love  in  yourself ,
The  love  in  my  lore  ,
That  you  so  adore .
The  True  Love  you 'll  find
Only  by  my  side ,
When  your  journey  ends  ,
I 'll  send  you  my  sign ,
I 'll  send  you  my  love ,
I 'll  send  you  my  light ,
I 'll  send  you  true  love ,
I 'll  send  you  true  life .
ฉันจะรักเธอตลอดไป
ผ่านทุกพื้นพิภพ
ผ่านคนรักทั้งหลาย
ผ่านความงามทั้งมวล
ที่เธอแสนชื่นชม...
ฉันจะรักเธอตลอดไป
ผ่านทุกพื้นพิภพ
ผ่านมารดาทุกคน
ผ่านความงามทั้งมวล
ที่เธอแสนชื่นชม...
เธอจะแสวงหาตลอดไป
ความรักในทุกแห่งหน
ความรักในตัวเธอ
ความรักในพระผู้เป็นเจ้า
ที่เธอแสนชื่นชม...
ความรักที่แท้จริง เธอจะพบได้
เมื่ออยู่เคียงข้างฉันเท่านั้น
ตราบเมื่อการเดินทางของเธอสิ้นสุดลง
ฉันจะส่งสัญญาณให้แด่เธอ
ฉันจะส่งความรักให้แด่เธอ
ฉันจะส่งแสงสว่างให้แด่เธอ...
ฉันจะมอบรักแท้ให้แด่เธอ
ฉันจะมอบชีวิตที่แท้จริงให้แด่เธอ...
26 ธันวาคม 2559 21:13 น.

นกขมิ้น

คีตากะ


นกขมิ้นบินจรจากคอนไม้
พลัดถิ่นไกลหลงทางกลางเวหา
ฤาหลงค่ำคำเขาลือเล่ามา
สุดคณาคาดคะเนคิดเรรวน
นกขมิ้นเหลืองอ่อนค่ำนอนไหน?
พฤกษ์พงไพรพิมานแมนแดนสรวงสวน
ฤานฤพานนิรทุกข์สุขรัญจวน
จึงลืมหวนคืนรังครั้งเกิดกาย
โอ้นกขมิ้นพเนจรเจ้าร่อนเร่
ห้วงชเลกว้างนักเกินจักหมาย
ดารกะดารดาษอาจเรียงราย
เดือนเฉิดฉายก็เกินไกลกว่าได้ครอง
เถิดนกขมิ้นแม้นประสบครบตรีโลก
เสพสุขโศกนิพพิทาอย่าหม่นหมอง
ด้วยเห็นทุกข์ย่อมเห็นธรรมล้ำครรลอง
เพียงปีกสองจักบรรลุสุขาวดี
เจ้านกขมิ้นบินไปจากใจฉัน
อย่าลืมฝันงดงามอร่ามศรี
ปีกเจ้ากางครอบฟ้ามหานที
เพิ่มทวีทุกขณะสุดประมาณ...
2 ธันวาคม 2559 22:38 น.

ทุ่งบัวตอง

คีตากะ

197459777892876.jpg
ลมหนาวล่องล้านนาปลายหน้าฝน
เมฆลอยวนบนดอยเคลื่อนคล้อยต่ำ
ม่านหมอกเหมือนม่านมุกซุกซ่อนงำ
ความงามล้ำแห่งไม้หนาวพราวอำไพ
เส้นทางสู่ยอดภูดูสูงลิบ
เทียมแดนทิพย์ถิ่นพิมานพานหลงใหล
ยิ่งสูงก็ยิ่งหนาวร้าวฤทัย
ลมหายใจระบายออกเป็นหมอกควัน
ท่ามภูเขียวเคี้ยวคดจรดขอบฟ้า
มวลพฤกษาหายากหลากสีสัน
ทุ่งบัวตองต้องลมพรมไพรวัลย์
ท้าเหมันต์เหลืองอร่ามไม่คร้ามภัย
กลั่นม่านหมอกหล่อเลี้ยงแต่เพียงน้อย
บนยอดดอยกันดารบานไสว
ผ่านวันคืนหนาวเหน็บเจ็บทรวงใน
แผ่ดอกใบให้โลกคลายโศกตรม...
941919249818783.jpg
749239564216163.jpg
899881954427493.jpg
17599330932183.jpg
461643773463295.jpg
570680007955048.jpg
816616800502942.jpg
Lovers  0 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 0 คน
Lovers  4 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงคีตากะ
>