กลอน - กลอนชมธรรมชาติ

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

ขอเพียงเธออย่าท้อใจ

วิปัสสนา

ร้อยรสบทกวี
ในวจีที่ขับขาน
ราตรีนี้ยาวนาน
มาพานพบบรรจบกัน

วันคืนล่วงเลยไป
บัดนี้ทำสิ่งใดกัน
ชีวิตลิขิตฝัน
มุ่งฝ่าฟันก้าวกันไป

โลกนี้มันไม่เที่ยง
ขอเพียงเธออย่าท้อใจ
เส้นทางที่ห่างไกล
ขอเพียงใจยังมั่นคง

สองมือที่ไขว้คว้า
อาจอ่อนล้าและสับสน
ชีวิตที่ดิ้นรน
อาจมีคนเข้าใจเธอ

กลุ่มกวีธรรม นำชีวิต
http://www.facebook.com/groups/dhammapoem/				
 1695    0    0    
>