16 ตุลาคม 2561 20:34 น.

กระบี่ไม่คืนฝัก

คีตากะ

dea01315339d075d111e43e065950436.jpg
กระบี่อยู่ฅนอยู่ กระบี่หายฅนตาย...
27 กันยายน 2561 20:26 น.

อาจารย์กับศิษย์

คีตากะ

55f479c33aca65632eca76ada2e23da7.jpg
				
23 กันยายน 2561 20:40 น.

สิ่งเรียบง่าย

คีตากะ

b910d63775f0b9adf884f69992453ac5.jpg
				
11 กันยายน 2561 21:46 น.

คมกระบี่

คีตากะ

71458972cf19164562f6a58ef5c30ca5.jpg
25 สิงหาคม 2561 00:31 น.

นี่หรือชีวิต...

คีตากะ

             9d540cf14be10918343b7078fb0df781.jpg
				
Lovers  0 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 0 คน
Lovers  4 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงคีตากะ
>