กลอน - กลอนกวนๆ

กลอน โคลง กาพย์ยานี

กลอนดีๆนับแสนกลอนจากนักเขียนมากมาย ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข เศร้า เหงา รัก จากคมความคิดสู่คมอักษร

ขอพักใจ

ณรังษี

หากหัวใจยังมีรัก..ก็พักเถิด 
อย่าเตลิดเพราะความเศร้าเรื่องร้าวฉาน 
กลีบดอกรักจะซูบซีดไม่เบ่งบาน 
สายสัมพันธ์อาจแหลกราญเพราะร้อนใจ 

ค่าของใจ…อยู่ตรงใจ….ที่ได้รัก 
ค่าของรัก…จะแน่นหนัก....แม้นผลักไส 
ค่าของคน…อยู่ที่ให้….ด้วยจริงใจ 
ค่าของรัก…มิเสื่อมไป…เพราะใครเลย 

พักหัวใจสีทองประคองขวัญ 
พักความโศกสักวันเถิดใจเอ๋ย 
พักความเศร้าเพื่อนเก่าที่คุ้นเคย 
พักดวงใจเถิดเอย..…อย่าช้ำไป 

วันนี้เขาอาจสิ้นไร้ใจเมตตา 
รอวันหน้า..เขาอาจสำนึกได้ 
อย่าเศร้าสร้อยโศกศัลย์เลยนะใจ 
รอเวลาให้อภัย….กับใจลวง 
				
 744    6    0    
>